Mensenrechtenvrienden roepen de wereldbevolking op om zich in te zetten om alle advocaten, die in Iran, alleen om het uitoefenen van hun beroep, gearresteerd zijn, onmiddellijk en onvoorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Het regime in Teheran verscherpt de vervolging van advocaten, die zich inzetten voor de mensenrechten. Verscheidene advocaten werden in december tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, omdat zij vreedzame demonstranten, mensen die zich inzetten voor burgerrechten en milieuactivisten verdedigd hebben. Het regime beschuldigt hen van `propaganda tegen de staat en het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.`

Begin december werd de advocaten Arash Keykhosravi en Ghassem Sholehsadi door een revolutionair gerechtshof in Teheran ieder tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze waren op 18 augustus 2018 gearresteerd, toen zij deelnamen aan een vreedzaam protest voor het parlementsgebouw  in Teheran. Wegens een zogenaamde `misdaad tegen de staatsveiligheid` werden zij meteen in de Fashafouyeh gevangenis, ten zuiden van Teheran, opgesloten en daarna tegen betaling van een borgsom voorlopig vrijgelaten. Arash Keykhosravi verleent rechtskundige bijstand aan de familie van de milieuactivist Prof. Kavous Seyed-Emami, die in februari 2018 na mishandeling in de Evin gevangenis van Teheran om het leven kwam.

De advocaat Mohammad Najafi (foto) zit sinds 28 Oktober 2018 gevangen in de stad Arak, in centraal Iran , waar hij een driejarige straf uitzit. Hij verleent rechtsbijstand aan de families van gedode demonstranten en hij zet zich in voor de opheldering van de doodsoorzaak van gevangenen in Iraanse gevangenissen, die zijn overleden na mishandeling.

Begin december werd Mohammad Najafi door een revolutionair gerechtshof in Arak tot nog eens dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd beschuldigd van het verstrekken van informatie aan buitenlandse media over schendingen van de mensenrechten in Iran en van medewerking aan burgerprotesten tegen de dictatuur.

Midden december werd de advocaat Mostafa Daneshjoo (foto) tot een gevangenisstraf van acht jaar veroordeeld. Hij zit sedert 8 juli gevangen. Mostafa Daneshjoo verleende rechtsbijstand aan leden van de religieuze minderheid van de Gonabadi-Derwisch, die door het regime in Teheran wreed worden vervolgd.

Mensenrechtenverdedigers roepen de wereldgemeenschap op om zich nadrukkelijk in te zetten voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke invrijheidstelling van advocaten, die in Iran alleen door de uitoefening van hun beroep, gevangen gezet worden. Volgens wereldwijd geldende basisprincipes van de VN, hebben advocaten het recht om hun werkzaamheden zonder beperkingen uit te voeren, zonder bang te hoeven zijn voor vervolging of ingrepen door de overheid. Bovendien hebben zij volgens die basisprincipes het recht op vrije meningsuiting, zoals dat is neergelegd in artikel 19 van het verdrag over politieke en burgerrechten. Daarbij hoort ook het recht zich in het openbaar uit te spreken over zaken , die te maken hebben met het recht en met de mensenrechten.