In de door overstromingen getroffen provincie Lorestan in West-Iran dreigt een ‘ramp’. Tienduizenden mensen zijn hun hele hebben en houden kwijt. Veel dakloze bewoners bivakkeren noodgedwongen in de velden, met weinig eten en warme kleding om zich te beschermen tegen het natte en koude weer. Er circuleren berichten dat 150.000 mensen in 620 dorpen in Lorestan zelfs geen drinkwater tot hun beschikking hebben. Een regeringsfunctionaris in de stad Khorramabad, de hoofdstad van de provincie Lorestan, zei dat er in 120 dorpen geen drinkwater is. Overvloedige regenval heeft in de provincie ernstige schade aangericht in tal van plattelandsgebieden en steden, met name in Pol Dokhtar, de ergst getroffen stad. 250 dorpen in de omgeving van Nurabad zijn onbereikbaar, aldus de burgemeester van deze stad.

Een Iraans parlementslid, Hamidreza Kazemi, berichtte vanuit Pol Dokhtar dat veel mensen ‘twee nachten in de openlucht hebben doorgebracht, naar de bergen zijn gevlucht en alles kwijt zijn’, aldus persbureau Fars. Hij riep de regering en organisaties op om voedsel en warme kleding naar het gebied te sturen. Verder vertelde Kazemi dat 60 dorpen in Lorestan onder water staan en afgesneden zijn van de buitenwereld. Daarnaast staan ook de helft van Pol Dokhtar, Mamulan en 20 dorpen onder water.

Mahmoud Sadeghi, een parlementariër uit Teheran zei in een tweet aan de Iraanse president Rouhani dat de situatie in Lorestan ‘dreigt uit te lopen op een ramp’. ‘Meneer Rouhani! Lorestan staat op de rand van een ramp. Pol Dokhtar is overspoeld door modder. Het ontbreekt de mensen aan basisbehoeften zoals voedsel, water en medicijnen. Er is alom sprake van wanorde en gebrek aan coördinatie. Deze situatie dient op landelijk niveau en met veel geld aangepakt te worden en is niet te keren met zwakke provinciebestuurders en donaties,’ tweette hij vandaag.

De vertegenwoordiger van Pol Dokhtar in het Iraanse parlement vertelde staatspersbureau Fars dat ‘een deel van de getroffen lokale bevolking twee dagen lang heeft gebivakkeerd in de open velden’. ‘Er zijn een aantal mensen die twee nachten hebben doorgebracht in de open velden en hun toevlucht hebben gezocht in de bergen. Ze hebben niets meer en de helikopters die naar deze gebieden gaan geven hun slechts een paar pakketten voedsel,’ zei Hamidreza Kazemi. Verder zei hij dat de mensen dringend hulp moeten krijgen in de vorm van water, voedsel, tenten en kleding tegen de kou. Hij voegde daaraan toe dat ‘deze hulpmiddelen’ in de huidige omstandigheden ‘niet bij hen bezorgd kunnen worden.’ Volgens hem was het aantal inzetbare helikopters beperkt en kon er niet voldoende hulp gebracht worden omdat de wegen versperd waren.

‘De afdeling Wegen en Transport zijn begonnen routes over land vrij te maken, maar beschikt slechts over beperkte middelen. Daarom moeten een aantal provincies en ministeries maatregelen treffen en de mensen te hulp komen,’ zei Kazemi, waarmee hij openlijk kritiek leverde op het gebrek aan hulpverlening van de kant van de centrale overheid. ‘Zestig dorpen zijn overstroomd en er zijn van daaruit geen begaanbare verbindingswegen meer naar andere plaatsen in Iran. De mensen hebben geen eten, water en andere voorzieningen. De helft van de stad Pol Dokhtar en het naburige Mamulan en ongeveer 20 dorpen staan onder water,’ voegde hij eraan toe.

De mensen in de door overstromingen getroffen steden en dorpen klagen dat het regime geen enkele hulp biedt aan de tienduizenden in nood verkerende mensen. Ooggetuigen zeggen dat honderden mensen in Lorestan zijn overleden doordat helikopters te laat kwamen en families die twee dagen lang zonder hulp op het dak van hun huizen hadden gezeten waren meegesleurd.

Volgens een Instagram-bericht van een arts die werkt in een ziekenhuis in Pol Dokhtar waren ‘honderden’ bewoners in de stad om het leven gekomen. ‘Vandaag vertrok ik uit Pol Dokhtar waar honderden mensen de dood hebben gevonden, en ik ben ontzet,’ schreef hij. De omvang van de ‘ramp is zo enorm dat het niet te beschrijven is. De mensen hebben honger, worden omringd door water en modder, moeten het stellen zonder verbindingen met de buitenwereld en hebben twee dagen lang gewacht op hulp. Ze zijn in de steek gelaten en dit onrecht zal niet onbeantwoord blijven,’ aldus de arts.

Verder zei hij dat de Iraanse staatstelevisie meedeelde dat ‘alles onder controle was’ in Pol Dokhtar, hoewel er in grote delen van de stad geen stroom en benzine beschikbaar waren. De reden dat zoveel mensen het leven lieten, schreef hij, was dat helikopters te laat kwamen om degenen op te pikken die vastzaten op de daken van hun huizen. ‘Ik wou dat de helikopters waren gekomen op maandagmiddag drie uur toen het ophield met regenen om de gestrande mensen over te brengen naar veilig gebied. In de nacht van 1 april zwaaiden veel mensen op de daken met lichten, maar we konden niets doen en tal van mensen werden meegesleurd van hun daken en hun lichten doofden. Hun lichamen zullen wellicht pas over een aantal maanden gevonden worden,’ schreef hij in een schokkend relaas over de gevolgen van het uitblijven van hulp van de kant van het regime.