In Iran nemen de protesten tegen de sluierdwang en voor vrouwenrechten toe. Steeds meer vrouwen laten hun afwijzing openlijk blijken door het afdoen van hun hoofddoek. Verdedigers van vrouwenrechten worden blootgesteld aan haarkloverij, gebruik van geweld en arrestaties.

Mensenrechtengroeperingen wijzen erop dat de represailles tegen vrouwen in Iran aanhouden. Opnieuw werden vrouwen, die vreedzaam protesteerden tegen de sluierdwang, gearresteerd. Andere vrouwen werden telefonisch bedreigd met arrestatie als zij hun medewerking aan de campagne tegen de sluierdwang niet opgaven.

Vida Movahedi bij haar protest in Teheran in december 2017

De Iraanse Vida Movahedi werd in Teheran tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij eind december 2017 in het openbaar blijk had gegeven van haar afwijzing van de sluierdwang. De 32-jarige vrouw was in de Enghelab-straat in Teheran op een verdeelkast gaan staan en had haar hoofddoek afgedaan, die zij als een protestvlag omhoog hield. De foto’s van haar protest zorgden ervoor dat er wereldwijd aandacht aan werd besteed en inspireerden vele Iraanse vrouwen tot soortgelijke protesten.

Vida Movahedi werd in januari 2018 vanwege dit protest dagenlang gevangen gehouden en daarna tegen betaling van een borgtocht voorlopig in vrijheid gesteld. Eind oktober 2018 werd ze na een  volgend openbaar protest tegen de sluierdwang in de vrouwengevangenis van Shahr-e-Rey, in het zuiden van Teheran, gevangen gezet en aangeklaagd. Ze wordt daar sedertdien vastgehouden. De gevangenis is berucht voor zijn mensonwaardige manier van behandeling tijdens de hechtenis.

Vida Movahedi met haar dochter, die nu twee jaar is.

De justitie van het Iraanse regime beschuldigt vrouwen, die protesteren tegen de sluierverplichting, van  „onzedelijk gedrag  in het openbaar, verstoring van de openbare orde en aanmoediging tot onzedelijkheid en prostitutie”. In maart 2019 werd Vida Movahedi tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens sommige berichten zou ze gratie hebben gekregen. Maar ondanks dit zit zij nog steeds gevangen, de invrijheidstelling werd haar geweigerd.

Yasmin Aryani en haar moeder Monireh Arabshahi zitten gevangen, omdat zij zich voor de rechten van de vrouw inzetten.

In april werden in Teheran twee andere verdedigsters van de vrouwenrechten, wegens hun protesten tegen de sluierverplichting, gearresteerd. De 23-jarige Yasmin Aryani en haar moeder Monireh Arabshahi hadden tijdens de Wereldvrouwendag in de ondergrondse van Teheran hun hoofddoek afgedaan en ter ere van de vrouwendag bloemen uitgedeeld aan de vrouwelijke passagiers. Video’s van dit protest voor vrouwenrechten circuleren op het internet.

Yasmin Aryani had daarvoor al aan andere protesten voor vrouwenrechten en tegen de onderdrukking meegedaan. In de herfst van 2018 werd zij door een revolutionair gerechtshof tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij in augustus 2018, in Teheran, aan een demonstratie voor sociale gerechtigheid had meegedaan Tegen dit vonnis is zij in beroep gegaan.

Sinds haar arrestatie op 10 april wordt Yasmin Aryani op een onbekende plaats gevangen gehouden. Haar moeder werd op 11 april gearresteerd toen zij zich, bij een gevangenis in Teheran, op de hoogte wilde stellen van de verblijfplaats van haar dochter. Ze wordt gevangen gehouden in de vrouwengevangenis Shahr-e-Rey. Beide vrouwen hangt nu een aanklacht voor “onzedelijk gedrag en aanmoediging tot prostitutie” boven het hoofd.

De protesten tegen de sluierverplichting en voor vrouwenrechten nemen in Iran steeds maar toe. Steeds meer vrouwen doen hun hoofddoek af om hun afkeer van deze verplichting te ondersteunen. Ze nemen daarbij een groot persoonlijk risico op de koop toe. Hen dreigen gevangenisstraf en lijfstraffen.

Gewelddadige implementatie van de sluierverplichting 

De Islamitische wetten in Iran schrijven voor dat vrouwen en meisjes, vanaf hun negende levensjaar, in het openbaar een hoofddoek en ook lange, wijde kleding moeten dragen om hun haar en lichaamsvormen te verbergen. Op grond van deze verplichting worden miljoenen vrouwen dagelijks in de gaten gehouden door de “zedenpolitie” en worden blootgesteld aan allerlei getreiter, geweld en arrestatie.

Volgens het volkerenrecht is de sluierverplichting in strijd met de basis van de mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken en geweten en de vrijheid van religie, maar ook een inbreuk op het privéleven van vrouwen en meisjes.

Door het regime in Teheran wordt de verplichting, om het haar van vrouwen en meisjes te verbergen, op een gewelddadige en vernederende manier door arrestaties en straffen geïmplementeerd. Dit tast de waardigheid van vrouwen en meisjes aan en is een wrede en vernederende behandeling, die volgens het volkerenrecht is verboden en gelijk staat aan marteling.

Mensenrechtengroeperingen eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van alle gevangenen, die in Iran zijn gearresteerd op basis van hun inzet voor vrouwenrechten. De wereldgemeenschap moet nadrukkelijk opkomen voor deze vrouwen, die in Iran worden vervolgd, omdat zij zich inzetten tegen discriminatie en mensenrechtenschendingen. De internationale openbare druk moet stevig toenemen om de vervolging van de verdedigsters van vrouwenrechten tot staan te brengen en de vrijlating van de gevangenen te bereiken.