Drie Iraanse schrijvers werden tot ieder zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat ze kritiek hebben op de censuur op kunst en literatuur in Iran. Ook de schrijversbond PEN International is verontrust over de vervolging van schrijvers in Iran.

Half mei werden de drie schrijvers en critici van het regime en Reza Khandan Mahabadi  Baktash Abtin, Keyvan Bajan (op de foto v.l.n.r.) door een Iraans Revolutionair Gerecht tot ieder zes jaar cel veroordeeld. Het OM van het regime, dat als instrument van onderdrukking optreedt, beschuldigt hen van “propaganda tegen de staat” en “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. De drie veroordeelden zijn nu op vrij voeten, na betaling van borgsommen. Hun vervolging en veroordeling zijn politiek gemotiveerd, omdat ze in hun publicaties de censuur op kunst en literatuur herhaaldelijk hebben bekritiseerd.

Tegen de veroordelingen werden in de sociale media in Iran talrijke protesten geuit. Meer dan 900 Iraanse auteurs hebben in een open brief van het OM en de regering geëist, dat de rechtelijke uitspraken onmiddellijk worden vernietigd. De drie schrijvers hebben niets anders gedaan dan gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting en vergadering, zo vermeld de brief.

Ook de Iraanse Schrijversbond IWA heeft de hoge straffen bekritiseerd. De drie veroordeelden zijn prominente leden van de bond, waartoe de bekendste Iraanse auteurs en talrijke intellectuelen behoren. De schrijversbond wordt door het regime gezien als “vijand van de staat’ en mag niet in het openbaar werken.

De gevangenisstraffen tegen de drie schrijvers werden opgelegd door de rechter Mohammed Moghisseh, die berucht is om zijn zware straffen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is één van de 82 functionarissen van het regime in Iran, tegen wie de Europese Unie inreisverboden en blokkering van banktegoeden heeft ingesteld, omdat ze aantoonbaar al jarenlang zware schendingen van de mensenrechten plegen.

meer informatie

De Schrijversbond PEN International, waarbij 144 PEN-centra in 102 landen zijn aangesloten, heeft zich in mei eveneens ernstig bezorgd getoond over het proces tegen de drie Iraanse schrijvers. De schrijversbond verklaarde zich solidair met de collega’s in Iran, die wegens hun publicaties en vreedzame activiteiten worden vervolgd. Het proces schond hun recht op vrije meningsuiting. PEN International is verontrust over het grote aantal auteurs en activisten, die in Iran uitsluitend om die reden vast zitten, hoewel ze gebruik hebben gemaakt van het recht op het vrije woord.