De Iraanse Aras Amiri, die werkt voor de algemene organisatie de Britse Raad, werd in Iran onder het voorwensel van “Bedreiging van de Staatsveiligheid en Spionage” aangeklaagt en veroordeeld.

Zoals de internationale organisatie Britse Raad bericht, werd hun medewerker Aras Amiri (foto) in Iran tot tien jaar gevangenis veroordeeld. De Britse Raad is een nuttige instelling ter promotie van internationale Betrekkingen tot Cultuur en Vorming. Aras Amiri werkt sinds 5 jaar voor deze inrichting. De Britse Raad wijst alle verwijten aan het adres van hun medewerkster nadrukkelijk af.

De 33-jarige Iraanse, die jaren in Londen woonde, werd door de Justitie van het Regiem in Iran onder het voorwensel van “Bedreiging van de Staatsveiligheid en Spionage” aangeklaagt en veroordeeld. Zij zit sinds september 2018 in de Evin-gevangenis in Teheran gevangen.

Zoals Iran experts bevestigen, benut het Iraanse Regiem Gevangenschap als een politiek drukmiddel – zoals ook bij andere gevangenen die met het Westen in contact staan of waar het om dubbele nationaliteit gaat.

Naar gegevens van familieleden is de gevangenneming en verooordeling van Aras Amiri een vergeldingsmaatregel, omdat de medewerkster van de Britse Raad geweigerd heeft om voor de Iraanse geheime dienst te spioneren. Na haar weigering zou zij vervolgens zijn bedreigd en tenslotte gevangen gezet en aangeklaagt worden. Het gerechtsproces was grof oneerlijk. De aangeklaagde durfde een verdediging door een advocaat van haar keuze niet aan. De door de Justitie toegewezen verdediger leerde pas van het persbericht van haar veroordeling.

Het proces vond in februari en maart 2019 voor een Teherans Revolutionaire Rechtbank plaats. De voorzittende rechter Abolqasem Salavati is berucht om zijn harde onrechtvaardige oordelen tegen poltitieke gevangenen en Mensenrecht verdedigers. Hij is een van de 82 functionarissen van het Regiem in Iran,tegen wie de Europese Unie inreisverboden en vermnogensblokkeringen heeft gevonnist, omdat zij sinds jaren voortdurend zware overtredingen tegen Mensenrechten verweten worden.

Aras Amiri werd in maart 2018 in Teheran gevangen gezet, toe zij daar haar zieke grootmoeder bezocht. Zij wordt in afdeling 209 van de Teheranse Evin-gevangenis vastgehouden, die onder de Geheime Dienst van het Regiem valt. Eind mei 2018 werd zij op borgtocht voorlopig vrijgelaten maar in september opnieuw gevangengezet.

Sir Ciarán Devane van het bestuur van de Britse Raad verklaarde dat hij ontzet over het Oordeel en diep bezorgd om de veiligheid en het welzijn van Aras Amiri is. De Iraanse zou bij de Britse Raad bezig zijn om de Iraanse cultuur bekend te maken in Groot-Brittannië ondermeer door vertalingen van Iraanse Literatuur naar het Engels. De Organisatie is niet in Iran actief, en Aras Amiri zou om prive redenen naar Iran zijn gereist. De Britse Raad staat in deze zaak in contact met het Britse ministerie van buitenlandse zaken.