Paramilitaire milities van het regime gingen er gewelddadig op los tegen de vreedzame demonstratie op de campus van de Universiteit van Teheran. Demonstranten werden aangevallen en raakten gewond.

Op 13 mei zijn honderden studenten van de Universiteit van Teheran op de campus van de hogeschool bijeengekomen voor een protestaankondiging. Zij protesteerden luidkeels tegen de sluierdwang en tegen verzwaarde patrouilles van de zedenpolitie in de universiteit.

De controles op de naleving van de islamitische kledingvoorschriften voor vrouwen op de universiteitscampus worden steeds verder aangescherpt, aldus de demonstranten. De inkwartiering van de zedenpolitie op de campus zou een ingreep zijn in de privésfeer van de studentes, vinden zij.

In een verklaring veroordelen de protesterenden de kledingvoorschriften van het regime als “directe schending van de mensenrechten”. Op de protestborden stond onder andere: “De vrije kledingkeuze is een grondrecht”.

De demonstranten eisten ook de vrijlating van gevangengenomen studenten en activistes voor vrouwenrechten zoals de journaliste Marzieh Amiri, die vastzit sinds 1 mei.

Op internet worden foto’s verspreid die aantonen dat regime milities gewelddadig optraden tegen de vreedzame demonstratie. Verscheidene demonstranten werden aangevallen en verwond. De paramilitaire milities worden veelal in burgerkleding ingezet tegen protesterende burgers.

Meer informatie: https://en.radiofarda.com/a/vigilantes-attack-tehran-university-students-protesting-strict-hijab/29938079.html

Met geweld doorgedrukte sluierdwang

In Iran is het wettelijk voorgeschreven dat alle vrouwen en meisjes vanaf 9 jaar in het openbaar een sluier en lange wijde kleding moeten dragen, om het haar en de lichaamscontouren te verbergen. Op basis van deze dwang vallen miljoenen vrouwen dagelijks onder het vizier van de zogenoemde “zedenpolitie”, en zijn zij slachtoffer van lastigvallen, geweld en opsluiting.

Volgens het volkerenrecht botst de sluierdwang met basale mensenrechten, onder andere met het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachten, van geweten en godsdienst, evenals het recht op het hebben van privacy voor vrouwen en meisjes.

Onder het regime van Teheran wordt de dwang om het haar van vrouwen en meisjes te bedekken op een gewelddadige en vernederende manier afgedwongen met arrestaties en straffen. Dit is in strijd met de waardigheid van vrouwen en meisjes en vormt een vorm van wrede en vernederende behandeling die in het algemeen verboden is door het internationale recht en gelijk staat aan foltering.

Ondanks repressailles strijden Iraanse vrouwenrechtenactivistes sinds jaren voor een vrije kledingkeuze voor vrouwen. In 2018 werden in Teheran duizenden vrouwen opgepakt die openlijk geprotesteerd hadden tegen de sluierdwang.