De Iraanse Christen Dabrina Bet-Tamraz bericht over de vervolging van haar familie. Samen met Mensenrechten Mensen roept zij de wereldgemeenschap op om zich in te zetten voor de Christenen in Iran. Internationale aandacht en massieve openbare druk zijn noodzakelijk om te verhinderen, dat Christenen vanwege hun geloof jarenlang gevangen gezet worden.

Dabrina-Bet-Tamraz

De in Zwitzerland levende Iraanse Christen Dabrina Bet-Tamraz (foto bovenaan) vestigt de aandacht op de vervolging van haar familie in Iran. Haar ouders worden bedreigt met 10 jaar gevangenis enkel vanwege hun christelijke geloof. Ook haar broer werd tot gevangenschap veroordeld. Dabrina Bet-Tamraz beschreef kort in een interview de vervolging en het lijden waarmee haar familie wordt bedreigt.

tamraz-issavi-

Pastor Victor Bet-Tamraz en zijn vrouw Shamiram Issavi worden al jaren vervolgd door het Teheranse Regiem.

Dabrina’s vader, Pastor Victor Bet-Tamraz, lijdt sinds jaren onder represailles van de kant van het Teheranse Regiem. De pastor heeft de Pinkster-Assyrische Kerk van Teheran geleid, totdat zij in het jaar 2009 gesloten werd door het Regiem. Op 26/12/2014 werd Pastor Victor gevangen gezet, toen hij thuis samen met andere Christenen Kerstmis vierde. Na meerdere maanden gevangenschap in de Teheranse Evin gevangenis werd hij tegen borgtocht weer vrijgelaten. In juli 2017 werd hij daarop veroordeeld tot 10 jaar cel door een Revolutie Rechtbank vanwege de Verbreiding van het Evangelie.

Ook Dabrina’s moeder, Shamiram Issavi, werd in januari 2018 door een Revolutie Rechtbank in Teheran veroordeeld tot 10 jaar gevangenschap. Zij werd “Het in gevaar brengen van de Staatszekerheid” verweten, omdat zij deel genomem had aan buitenlandse studiebijeenkomsten over Christelijke thema’s en actief is in de thuisgemeente van haar man.

Dabrina’s ouders zijn momenteel nog op vrije voeten tegen borgtochten. Hun procedures van beroep zijn nog niet afgesloten. Mensenrechten Mensen vrezen dat de Beroep Rechters zullen oordelen tot gevangenschap van de Christenen, omdat de justitie van het Regiem als een onderdrukkingsinstrument fungeerd en het islamitische Regiem alles zet op het verhinderen van de uitbreiding van het Chistelijk geloof in Iran.

Ramil-Bet-Tamraz-

Dabrina’s broer Ramil Bet-Tamraz (foto) werd in juli 2018 tot vier maanden gevangenschap veroordeeld vanwege zijn werk in de thuisgemeente van zijn vader.

Dabrina Bet-Tamraz, die zelf meermalen gevangen zat in Iran en in Zwiterland toevlucht heeft gevonden, heeft sinds 2018 voor de UN-MRR in Genève bericht over de vervolging van Christenen in Iran en de UNO opgeroepen, in te grijpen, zodat de “valse en ongegronde beschuldigingen” tegen haar vader, haar moeder, haar broer, en andere Christenen en tot he Christendom bekeerden worden opgeheven in Iran.

Over de actuele situatie van haar ouders bericht de Christen:

Ze proberen te overleven, zonder te weten wat er vervolgens zal gebeuren, zonder in de toestand te zijn om plannen voor de toekomst te maken. Hun leven is als verstart.

Zij leven in voortdurende angst, machteloos, hebben geen zekerheid, ook niet in hun eigen huis. Zij zijn zich bewust van de Gevaren, kunnen echter niets doen om zichzelf te beschermen. Ze worden in de gaten gehouden, gecontroleerd en afgeluisterd, en dat op hun oude dag. Iedere keer wanneer ze een oproep krijgen, zijn ze vol Angst: Het zou kunnen dat de Iraanse Geheime Dienst hen tot een verhoorzitting of een rechtzitting uitnodigen.

Het totale vermogen van mijn vader is bevroren. Hij heeft geen inkomen en kan geen baan bij de overheid krijgen. Hij is 65 jaar oud en leeft van een pensioen dat volstrekt onvoldoende is om voor eten te betalen.

Bovendien wordt mijn broer door zijn verhoorders er voortdurend van beschuldigd de Dienst van mijn vader voort te zetten -de Bijbel te onderrichten en te prediken, omdat mijn vader dat niet meer kan.

In februari 2018 hebben vier Mensenrecht experts van de Vereningde Naties zich uiterst bezorgd uitgesproken over de lange gevangenisstraffen, die Pastor Victor Bet-Tamraz en andere Christenen te horen krijgen. Met deze veroordelingen heeft het Teheranse Regiem haar internationale Verplichtingen ten aanzien van de Algemene Verklaring van Mensenrecht en het Internationale Verdrag van Burgelijke en Politieke Rechten verworpen.

In Iran toont zich, volgens de UN experts een veronstrustend patroon waarnaar Personen vanwege hun Geloof of hun overtuigingen aangevallen worden, in dit geval omdat zij tot een religieuze minderheid in het land behoren. Leden van de Christelijke minderheid in Iran, en in het bijzonder diegenen die tot het Christendom zijn toegetreden, worden aan zware Discriminatie en religieuze vervolging bloot gesteld.

De UN experts eisen van het Teheranse Regiem haar verplichtingen volgens de internationale Mensenrecht wetten na te komen. Bovendien eisen zij de onmiddelijke en onvoorwaardelijke vrijlating van diegenen, die wegens het uitoefenen van hun recht op Geloven – en de Geloofsvrijhed in Iran gevangen zitten.

De Mensenrecht Organisatie International Christian Concern beschrijft de systematische onderdrukking in Iran aldus: “De Revolutie Rechtbank heeft zich ontwikkeld tot een goed functionerende onderdrukkingsmachine die ongestraft onder staatkundige bescherming werkt. De rechtbank is nauw met de Geheime Dienst verbonden. De rechters staan Revolutionaire Gardisten en een netwerk van gevangenissen ter beschikking, waar die Christenen gemarteld en verhoord worden”.

Mensenrecht Mensen roepen de wereldgemeenschap zich in te zetten voor de in Iran vervolgde Christenen. Internationale aandacht en massieve openlijke Druk zijn noodzakelijk om te verhinderen, dat Christenen vanwege hun Geloof jarenlang gevangen gezet worden.