Met de aanhoudende onderdrukking van de christelijke minderheid schendt het regime in Teheran het recht op de vrijheid van godsdienst. Iran hoort bij de landen waar Christenen het hevigst worden vervolgd.

In mei werd bekend dat de gevangenisstraffen voor een christelijk echtpaar (foto) in Iran voor een rechtbank in hoger beroep aangehouden werden omdat het echtpaar vasthoudt aan het christelijk geloof. Saheb Fadaie, die zich van de Islam bekeerd heeft tot het christendom, werd tot 18 maanden veroordeeld, zijn vrouw Fatemeh Bakhteri kreeg een vonnis van een jaar. Justitie, die als onderdrukkingsmiddel fungeert, verwijt hen “Propaganda tegen het regime”. Saheb Fadaie werd daarnaast tot twee jaar verbanning naar een veraf gelegen oord nabij de Afghaanse grens veroordeeld.

Saheb Fadaie en Fatemeh Bakhteri hebben tegen het vonnis, dat oorspronkelijk in september 2018 door een revolutionaire rechtbank was geveld, beroep aangetekend. De laatste beroepsafhandeling vond plaats in januari in Teheran. Tijdens het proces werd het echtpaar opgedrongen zich van het christendom af te keren, wat de beide Christenen afwezen.

De uit Noord-Iran afkomstige Saheb Fadaie zit nu al in de Evin gevangenis in Teheran een 10 jaar durende straf uit. Hij en drie andere leden van zijn gemeente, Youcef Nadarkhani, Mohammadreza Omidi en Yasser Mossayebzadeh (foto), werden in juli 2017 veroordeeld voor de beschuldiging “In gevaar brengen van de staatsveiligheid” tot 10 jaar gevangenisstraf. De werkelijke reden was hun overstap van de Islam naar het Christendom en hun actieve deelname in de huisgemeente.

In juli 2018 werden de vier Christenen in hun woonplaats Rasht gearresteerd en in de beruchte Evin gevangenis in Teheran opgesloten. Mensenrechtenactivisten eisten sindsdien directe vrijlating van de vier die alleen gevangenzaten omdat ze gebruikmaakten van hun recht op godsdienstvrijheid.

Kerk in Tabriz gedwongen tot sluiting

Intussen werd er, zoals wordt gemeld door Mensenrechtengroeperingen, een andere christelijke kerk in Iran gedwongen tot sluiting. De kerk van de Assyrische Christenen in de noordwest Iraanse provinciehoofdstad Tabriz (foto), welke een nationaal cultureel erfgoed is, werd op 9 mei door agenten van de geheime dienst bestormd. Het kruis op de torenspits werd verwijderd en de kerk werd uiteindelijk gesloten voor bezoekers.

De kerk, waarin ooit erediensten werden gehouden in het Assyrisch, het Farsi en het Engels, was al in 2011 met een vonnis van een Revolutionaire Rechtbank door de staat ingevorderd, omdat zij ook niet-Assyrische Christenen en voormalige Moslims ontving. Toch kon de kerkdienst in de Assyrische taal nog doorgaan, tot aan de sluiting van de kerk in mei.

Het regime in Teheran verscherpt – met minachting van haar volkenrechtelijke verplichtingen – de onderdrukking van religieuze minderheden. Iran heeft het internationaal verdrag over burgerlijke en politieke rechten, waarin ook de godsdienstvrijheid wordt gegarandeerd, geratificeerd. Dat houdt ook in dat mensen het recht hebben om hun eigen geloof te belijden en om van religie te veranderen. Iran behoort tot de staten waar Christenen het hevigst worden vervolgd.