5 juli 2019 – In Iran wordt in het bijzonder aan politieke gevangenen, opzettelijk, de toegang tot passende medische zorg geweigerd. Dit is een doelbewuste daad van wreedheid om gevangenen te intimideren en te bestraffen.

Acht mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hebben op 10 juli van het regime in Teheran geëist gevangenen in Iran onmiddellijk de noodzakelijke medische verzorging te verlenen. Ze drukten hun diepe bezorgdheid uit over de systematische weigering van noodzakelijke behandeling door artsen en wezen in het bijzonder op de levensgevaarlijke gezondheidstoestand van meerdere politieke gevangenen.

Bij vier van de in de verklaring genoemde gevangenen heeft de VN-werkgroep, op het gebied van willekeurige arrestaties, vooraf vastgesteld dat hun aanhouding willekeurig en daarmee onrechtmatig is. De VN-deskundigen eisten de onmiddellijke en invrijheidstelling van deze en alle andere willekeurig vastgezette personen in Iran, in het bijzonder van hen die wegens hun inzet voor mensenrechten gedetineerd zijn.

Bij de VN-deskundigen, die allen gerenommeerde wetenschappers zijn op het gebied van mensenrechten en volkerenrecht, (vrouwen zowel als mannen), gaat het om (foto v.l.n.r.):

  • Dainius Puras (Litouwen), speciale berichtgever voor het recht op gezondheid
  • Michel Forst (Frankrijk), speciale berichtgever over de positie van mensenrechtenverdedigers
  • David Kaye (VS), speciale berichtgever over de vrijheid van meningsuiting
  • José Antonio Guevara Bermúdez (Mexico), Spreker van de VN-werkgroep over willekeurige arrestaties
  • Fionnuala Ní Aoláin (Ierland), speciale berichtgever over mensenrechten in betrekking tot de strijd tegen terrorisme
  • Agnes Callamard (Frankrijk), speciale berichtgever over onrechtmatige, standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen
  • Nils Melzer (Zwitserland), speciale berichtgever over marteling
  • Javaid Rehman (Pakistan), speciale berichtgever over de mensenrechtentoestand in Iran

Volgens vermeldingen van mensenrechtenverdedigers wordt er in Iran, in het bijzonder aan politieke gevangenen, doelbewust, de toegang tot medische zorg geweigerd. Dit is een opzettelijke, wrede methode om gevangenen te intimideren of te bestraffen of om ze spijt te laten betuigen of ze tot “bekentenis’ te dwingen. Talrijke gevangenen zijn op grond van deze praktijken in Iraanse gevangenissen overleden of hebben blijvende schade aan hun gezondheid overgehouden.

In de gevangenissen van het Teheraanse regime zijn de volgende praktijken, die de gezondheid en het leven van de gevangenen in gevaar brengen, gangbaar: Dringend noodzakelijke medische behandelingen door een arts worden vertraagd of helemaal geweigerd. De ernst van ziekten wordt gebagatelliseerd of genegeerd. Er worden gewone pijnstillers of tranquilizers toegediend zonder de oorzaak van de verschijnselen te onderzoeken, medicijnen worden achtergehouden. Dikwijls worden gevangenen, die  in het ziekenhuis zijn, of om gezondheidsredenen zijn vrijgelaten, ertoe gedwongen hun behandeling te staken en tegen het advies van de arts in, weer opgesloten.

Arash Sadeghi

Arash Sadeghi voor zijn aanhouding en na zijn operatie t.g.v. kanker

Tot de gevangenen, die in de verklaring van de VN-deskundigen worden genoemd, behoort de mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi, die sinds 2016 onrechtmatig gevangen zit. Hij werd tot 19 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zich had ingezet tegen de doodstraf en berichten over mensenrechtenschendingen had onderzocht en openbaar gemaakt.

De in de Rajai-Shahr-gevangenis in de stad Karaj, nabij Teheran, gedetineerde gevangene lijdt aan een kwaadaardige bot-tumor in zijn rechter arm. De gevangenisleiding weigerde hem aanvankelijk, maandenlang, de noodzakelijke medische behandeling. Uiteindelijk werd Arash Sadegh, midden september 2018, in een ziekenhuis geopereerd. Maar na een paar dagen werd het de artsen verboden de behandeling voor te zetten en de ernstig zieke man werd naar de gevangenis teruggebracht. Zijn gezondheidstoestand is zorgwekkend.

Zolang Arash Sadeghi aan zijn overtuiging vasthoudt wordt hem in de gevangenis opzettelijk medische hulp geweigerd om hem te straffen en te martelen. Hij moet ogenblikkelijk worden vrijgelaten en in een medische kliniek behandeld worden.

De VN-deskundigen wijzen ook op het geval van de Britse stichtingsmedewerkster Nazanin Zaghari-Ratcliffe (op de foto met haar dochter), die al meer dan drie jaar vastgehouden wordt in de Evin-gevangenis van Teheran en die tijdens haar gevangenschap ernstig ziek geworden is.

Nazanin Zaghari's man in stanking

De 41-jarige Nazanin Zaghari-Ratcliffe werkte tot haar arrestatie voor de ‘goede doelen’-journalistenstichting, Thompson Reuters in Londen. Ze was met haar dochter Gabriëlla op bezoek bij haar familie in Teheran toen zij op 3 april 2016 aangehouden werd. Sindsdien zit zij in de gevangenis. De ondertussen vijfjarige Gabriëlla is onder de hoede van haar grootouders in Teheran en kan haar moeder alleen in de gevangenis zien. Ze is ook van haar in Londen wonende vader gescheiden, omdat die Iran niet mag inreizen.

In september 2016 werd Nazanin Zaghari-Ratcliffe op grond van een geconstrueerde aanklacht wegens zogenaamde ‘pogingen tot revolutie’ tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De stichtingsmedewerkster had zich nooit ingelaten met politieke activiteiten in Iran. Zoals de Iran-deskundigen bevestigen gebruikt het regime in Teheran haar gevangenschap als politiek drukmiddel- zoals dat ook met andere gevangenen met een dubbele nationaliteit het geval is.