Amirhossein Mohammadifar en zijn echtgenote Sanaz Alahyari en ook Amir Amirgholi bevinden zich sinds januari in hechtenis, omdat zij verslag deden over de arbeidsonlusten in de provincie Khuzestan in Zuid-Iran. Hen dreigt een proces over het vermeende  “In gevaar brengen van de nationale veiligheid”.

Iran behoort tot de landen waar pers- en informatievrijheid ernstig wordt geschonden. Onder het voorwendsel van nationale veiligheid worden journalisten vervolgd om te verhinderen dat de bevolking wordt ingelicht over wat er in het land aan de hand is. Het recht op vrije meningsuiting wordt systematisch aangetast. Verdedigers van mensenrechten eisen de onmiddellijke vrijlating van allen die wegens hun werk als journalist, of vanwege het gebruikmaken van hun recht op het uiten van hun mening en het houden van toespraken, in hechtenis zijn genomen.

Amnesty International richt de aandacht op de onrechtmatige arrestatie van twee journalisten en een journaliste, die sinds januari 2019 eigenmachtig en zonder toegang tot rechtsbijstand in de Evin gevangenis van Teheran worden vastgehouden.

Amirhossein Mohammadifar en zijn echtgenote Sanaz Alahyari en ook Amir Amirgholi (op de foto v.l.n.r.) werken bij het online-tijdschrift Gam, dat verslag doet over vakbondsprotesten en stakingen voor maatschappelijke rechtvaardigheid. Ze werden aangehouden toen zei berichtten over de arbeidsonlusten in de zuid-Iraanse provincie  Khuzestan. Aan Amir Amirgholi en Sanaz Alahyari werd medische zorg in de gevangenis geweigerd.

Op het ogenblik loopt er een strafonderzoek over vermeend  “in gevaar brengen van de nationale veiligheid ” tegen de drie journalisten. Amnesty International: „Doch de beschuldigingen tegen hen zijn armzalig en werden uitsluitend vanwege hun berichtgeving over de werkonlusten in Khuzestan (ook wel  Chusestan) ingebracht. Daar was in november 2018 een nieuwe protestgolf bij de suikerrietfabriek Haft Tappeh ontstaan, waarbij uitbetaling van achterstallig loon en betere arbeidsomstandigheden werden geëist.“

Amnesty eist, dat Amir Amirgholi, Sanaz Alahyari en Amirhossein Mohammadifar onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. De tegen hen en andere activisten ingebrachte aanklachten m.b.t. de arbeidsonlusten in de provincie  Khuzestan moeten vervallen. Tot aan hun vrijlating moet er zekerheid zijn over een regelmatig bezoek van hun advocaat en hun familieleden en zij moeten adequate medische begeleiding krijgen.

In de Dringende Actie van Amnesty staat o.a.:

„De drie journalisten werden in januari 2019 door medewerkers van de geheime dienst aangehouden en in afdeling 209 van de Evin gevangenis in Teheran vastgezet. Daar werden zij lang geïsoleerd opgesloten en zonder rechtsbijstand verhoord. Pas op 29 april 2019 werden zij door het openbaar ministerie in kennis gesteld van de tegen hen ingebrachte beschuldigingen. Ze wachten sindsdien op hun proces, dat voor de afdeling 28 van het Revolutionaire Gerechtshof moet plaats vinden.

Amir Amirgholi en Sanaz Alahyari wordt medische verzorging onthouden. Sanaz Alahyari lijdt al minstens twee maanden aan steeds terugkerende maagpijnen, gewichtsverlies en ernstig beven van handen en benen. Ze moet dringend medisch behandeld worden. Amir Amirgholi is een suikerziekte patiënt, die dagelijks zijn bloedsuikerspiegel moet controleren – hij heeft de daarvoor noodzakelijke meetapparatuur tot nu toe niet gekregen.