Het Teheraanse Regime demonstreert haar extreme vrouwen vijandschap, doordat zij vriendelijke protesten voor vrouwenrechten criminaliseert en vrouwelijke activisten die zich tegen sluier dwang verzetten, steeds brutaler vervolgd en bestraft.

In Teheran werden drie Vrouwenrecht vrouwen alleen vanwege hun vriendelijke inzet tegen sluier dwang voor meer dan 55 jaren gevangenschap veroordeeld. De Justitie van het Teheraanse Regime, die als een institutie van onderdrukking optreedt, beschuldigd hen van “Misdragingen tegen de Staatsveiligheid, Aanzetten tot prostitutie en Belediging van Islamitische Heiligdommen.

De 23 jarige Yasmin Aryani (Linker Foto) en haar moeder Monireh Arabshahi (Middelste Foto) werden op 31 juli ieder tot 16 jaar gevangenschap veroordeeld, hun vrouwelijke medestrijder Mojgan Keshavarz kreeg een gevangenisstraf van 23 jaar en 6 maanden.

Gedurende het proces voor de Revolutionaire Rechtbank werden de advocaten van de drie vrouwenrecht vrouwen niet toegelaten. De veroordeling tot gevangenschap werd geveld door rechter Mohammad Moghisseh, die berucht is vanwege zijn harde en onterechte veroordelingen van politieke gevangenen en Mensenrecht activisten. Hij is een van de 82 functionarissen van het Regime in Iran, die van de Europese Unie een inreis verbod en vermogensblokkage gekregen hebben, omdat hen verweten wordt hun al jaren durende zware vergrijpen tegen de Mensenrechten.

Yasmin Aryani, Monireh Arabshahi en Mojgan Keshavarz werden in april 2019 in Teheran gevangen genomen vanwege hun protesten tegen sluier dwang. Zij werden in de Shahr-e-Rey vrouwengevangenis in Zuid-Teheran gevangen gezet.

De drie vrouwenrecht vrouwen hadden op de Wereld Vrouwen Dag in maart 2019 in de Teheraanse U-spoorbaan hun hoofddoeken afgedaan (Foto) en ter ere van de vrouwendag bloemen onder de vrouwelijke medereizigers verdeeld. Video’s van dit potest voor Vrouwenrechten ciculeerden op het Internet.

Yasmin Aryani had reeds eerder meegewerkt aan meerdere vriendelijke protest acties voor vrouwenrechten en tegen onderdrukking. In herfst 2018 werd zij door een Revolutionaire Rechtbank tot een jaar gevangenis veroordeeld, omdat zij in augustus 2018 deel genomen had aan een demonstratie in Teheran voor sociale gerechtigheid. De procedure van beroep van dit oordeel is nog niet afgerond.

Amnesty International heeft begin juli met een spoedactie de aandacht gevestigd op de onrechtmatige gevangenschap van de drie vrouwenrecht vrouwen. Daarin wordt ondermeer gesteld:

De drie vrouwelijke Mensenrecht verdedigers Monireh Arabshahi, Yasaman Aryani und Mojgan Keshavarz worden sinds april 2019 zonder toegang tot enige Rechtsbijstand vast gehouden. Hun vastneming vloeide voort uit een video, die via de sociale media wijd verbreid werd. De clip werd op de Internationale Vrouwendag 2019 opgenomen en toont de drie activistes zoals zij zonder hoofddoek door een Teheraanse U-spoor trein lopen en bloemen uitdelen aan de vrouwelijke medereizigsters. ” De dag zal komen dat de vrouwen niet meer strijden moeten” hoorde men Monireh Arabshahi zeggen, terwijl Yasaman Aryani een vrouw met hoofddoek een bloem geeft en haar hoop uitspreekt om op zekere dag zij aan zij met haar over straat te kunnen “ik zonder hoofddoek en jij met hoofddoek. Nu worden de feministen zware strafbare daden ten laste gelegd, enkel omdat zij vriendelijk tegen de vernederende en discrimineerde wetten in Iran protesteren. De strafrechtelijke vervolging van de drie vrouwen moet in samenhang gezien worden met het harde optreden waarmee de Iraanse Overheden sinds januari 2018 tekeer gaat tegen feministen die zich tegen de hoofddoek dwang verzetten.

In de laatste jaren heeft zich in Iran een tegenbeweging ontwikkeld tegen de verplichte sluierdracht. Vrouwen en meisjes tonen moedig weerstand in het openbaar: wanneer zij stil plaats nemen op een openbare plaats en hun hoofddoek gebonden aan een stok hooghouden, of wanneer zij zich zelf filmen hoe zij met losse haren de straat op gaan – iets wat voor velen van ons vanzelfsprekend is. De omvang en de invloed van deze beweging verontrust de Iraanse Overheid zeer en heeft tot een harde lijn tegen hun leden gevoerd. Sinds januari 2018 zijn minstens 44 vrouwenrecht vrouwen en vier feministen gevangen genomen. Enkele werden gefolterd en in een procesvoering, die simpelweg niet aan de internationale standaarden voor een eerlijk proces voldoen, tot gevangenis en stokslagen veroordeeld. In een officiele verklaring kondigde de Politie op 23 februari 2018 aan, dat vrouwen die vriendelijk tegen de discriminerende en onrechtmatige praktijk van verplichte sluierdracht protesteren, direct wegens “Aanzetten tot en het bevorderen van Verdorvenheid en Prostitutie” vervolgd worden. Daar staat tot 10 jaar gevangenis op. Verdere informatie hierover vindt U in het Engels op https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/iran-abusive-forced….

Wie vrouwen en meisjes, die geen hoofddoek dragen, tot criminelen maakt, practiseert een extreme vorm van discriminatie. Wetten voor het verplicht dragen van sluiers maken inbreuk op een hele reeks van Mensenrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op gelijkstelling, de prive-sfeer, vrije meningsuiting, en geloofsvrijheid. De wet op het dragen van sluiers vernedert vrouwen en meisjes en berooft hen van hun waardigheid en eigenwaarde.

Mensenrecht groepen eisen de directe vrijlating van alle gevangenen, die in Iran gevangen zitten, terwijl zij zich inzetten voor vrouwenrechten. De Wereldgemeenschap moet zich nadrukkelijk inzetten voor de vrouwen, die in Iran vervolgd worden, wanneer zij zich inzetten tegen discriminatie en Mensenrecht schendingen