14 Augustus 2019 – Over de laatste maanden werden in Iran leraressen en leraren, die kritisch staan tegenover het regime, gearresteerd wegens het zogenaamde “in gevaar brengen van de staatsveiligheid “, ze werden aangeklaagd en tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Op 4 en 5 augustus hebben leraressen en leraren in meerdere Iraanse steden opnieuw geprotesteerd voor sociale rechtvaardigheid en voor het beëindigen van onderdrukking en de controle op vrije meningsuiting in Iraanse opleidingsinstituten. De landelijk georganiseerde lerarenprotesten vonden plaats in Teheran en in de provinciehoofdsteden, zoals Ahvaz, Isfahan, Kermanshah en Tabriz, voor de plaatselijke vestigingen van het ministerie van onderwijs.

De demonstranten eisten de vrijlating van gearresteerde collega’s en andere gevangenen, die alleen vanwege hun mensenrechten- en vakbondswerk zijn opgesloten. In de laatste maanden werden talloze leraressen en leraren in Iran gearresteerd wegens het zogenaamd “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, ze werden aangeklaagd en tot gevangenisstraffen veroordeeld. Alleen in mei 2019 al werden, volgens opgave van de Iraanse lerarenvakbond, bij landelijke demonstraties tietallen leraressen en leraren gevangen genomen.

Met spandoeken en aanplakbiljetten eisten demonstranten gepaste beloning en ziekteverzekering voor alle leraren. De salarissen van leraren liggen in Iran onder de armoedegrens.

De leraren beschuldigden het regime in Teheran van machtsmisbruik, incompetentie en corruptie en ze protesteerden ook tegen het feit dat steun aan een goede schoolopleiding in Iran ernstig wordt verwaarloosd.

Tot de leraressen en leraren die in Iran wegens hun bemoeienis met mensenrechten- en vakbondsactiviteiten gevangen zijn gezet behoren:

De wiskundeleraar Ismail Abdi, lid van het bestuur van de Iraanse leraren-vakbond, werd tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Sedert november 2016 is Ismail Abdi gedetineerd in de Evin gevangenis. Daar wordt hij blootgesteld aan represaillemaatregelen. Contact met de buitenwereld en bezoek van zijn vrouw en kinderen wordt hem nog altijd onthouden.

De leraar Rouhollah Mardani is sinds februari 2018 in de Evin gevangenis van Teheran gedetineerd. Begin juli 2018 werd de leraar tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij aan vreedzame protesten tegen het regime had meegedaan. Ruhollah Mardani, die als leraar en pedagogisch adviseur werkzaam was aan verscheidene gymnasia heeft door hongerstakingen geprotesteerd tegen zijn onrechtmatige gevangenschap.

De lerares Aliyeh Eghdam Doost werd midden september 2018 in Teheran, samen met vijf andere regime kritische leraren, tot elk negen maanden gevangenisstraf veroordeeld. Daarboven werden de lerares en de vijf leraren elk nog tot 74 zweepslagen veroordeeld. Lijfstraffen zijn wrede , onmenselijke en minderwaardige straffen, die volgens het volkerenrecht zijn verboden. Het regime in Teheran houdt vast aan dergelijke straffen en overtreedt daarmee het absolute internationale verbod op marteling en andersoortige mishandelingen.

Der Leraren-vakbond, Onderwijsinternationale (Education International), waarbij onderwijspersoneel uit de gehele wereld is aangesloten, heeft al op 4 december 2018 geëist dat de leraressen en leraren, die gevangen zitten, alleen omdat zij meededen aan vreedzame protesten, worden vrijgelaten. De onderwijs-internationale heeft om een wereldwijde inzet voor de leerkrachten in Iran, die het slachtoffer zijn van represaille- en vervolgingsmaatregelen, opgeroepen.