4 September 2019 – De jonge vrouwenrechtenactiviste Saba Kord-Afshari werd door de justitie van het regime in Iran veroordeeld tot 24 jaar gevangenschap, omdat zij zich tegen de sluierdwang verzet en zich inzet voor de rechten van vrouwen en sociale rechtvaardigheid. De wereldgemeenschap moet zich met grote nadruk inzetten voor de vervolgde vrouwenrechtenactivisten in Iran! Eind augustus werd de 20-jarige  vrouwenrechtenactiviste Saba Kord-Afshari (foto) in Teheran tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij meegewerkt heeft aan burgerprotest tegen de onderdrukking en zich tegen de sluierplicht verzet. De justitie en Teheran beschuldigt haar van „het in gevaar brengen van de veiligheid en propaganda tegen de staat -“ en omdat zij zich in het openbaar zonder hoofddoek vertoonde „Aanstichting tot onzedelijkheid en prostitutie “.

Saba Kord-Afshari, die op dit ogenblik in de Evin gevangenis van Teheran is opgesloten, werd door middel van eenzame opsluiting en verhoren door gardisten van het regime onder druk gezet om zich zelf voor de camera te belasten via een niet op de waarheid berustende  uitspraak, wat zij weigerde te doen. Als een volgend drukmiddel werd zelfs haar moeder in juli voor een korte periode gearresteerd. Die had via het internet  geprotesteerd tegen de onrechtmatige gevangenschap van haar dochter. Saba Kord-Afshari verzet zich tegen de sluierplicht en zet zich in voor vrouwenrechten en sociale rechtvaardigheid. Ze was ook al van augustus 2018 tot februari 2019 gedetineerd vanwege haar deelname aan vreedzame burgerprotesten.

Saba Kord-Afshari met haar moeder Raheleh Ahmadi, die ook een gevangenisstraf boven het hoofd hangt

In januari 2019 heeft Saba Kord-Afshari, samen met een andere gevangene, in een open brief geprotesteerd tegen de onmenselijke gevangenisomstandigheden, waaraan politieke gevangenen in Iran worden blootgesteld. In februari 2019 werd ze voorlopig onder voorwaarden vrijgelaten.

De vrouwenrechtenactiviste werd daarna op 1 juni opnieuw opgepakt, nadat haar woning was doorzocht en haar computer en mobiele telefoon in beslag waren genomen.

Al op 16 augustus hebben zes mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties de langjarige uitspraken veroordeeld, waarmee vrouwen in Iran worden bestraft, die zich openlijk tegen de sluierdwang verzetten. De justitie in Iran moet al die straffen opheffen en alle activisten, die vanwege hun inzet voor de vrouwenrechten zijn opgesloten,  onvoorwaardelijk vrijlaten, volgens berichtgeving van het VN-Mensenrechtenbureau in Geneve.

Gewelddadig doorgevoerde sluierplicht 

De islamitische wetten in Iran schrijven voor, dat alle vrouwen en meisjes vanaf zeven jaar in het openbaar een hoofddoek, zowel als lange, wijde kleding moeten dragen om haar en lichaamsvormen te verbergen. Op grond van deze verplichting worden dagelijks miljoenen vrouwen in de gaten gehouden door de z.g. “zedenpolitie” en worden blootgesteld aan pesterijen, gewelddaden en arrestaties.

Volgens het volkenrecht is de sluierplicht in strijd met o.a. het recht op een vrije mening, of gedachte en tegen het recht op vrijheid van religie en geweten. Maar ook een inbreuk op de privé aangelegenheden van vrouwen en meisjes.

Onder het regime in Teheran wordt de plicht om het haar van een vrouw of meisje te bedekken op een gewelddadige en vernederende manier d.m.v. arrestaties en bestraffingen nageleefd. Dit tast de waardigheid van vrouwen en meisjes aan en is en vorm van wrede en vernederende behandeling, die volgens het volkenrecht is verboden en die gelijkstaat aan marteling.

Amnesty International schrijft hierover o.a.:

„De Iraanse zedenpolitie bewaakt de gezamenlijke vrouwelijke bevolking – 40 miljoen vrouwen en meisjes. Deze staatsdienaren patrouilleren in de stad en kunnen vrouwen op eigen gezag aanhouden om hun kleding te controleren. Beoordeeld wordt bijv. hoeveel haar zichtbaar is hoe lang een broek dan wel mantel is en hoeveel make-up de vrouw gebruikt.”

Wie zonder hoofddoek op weg is, riskeert arrestatie, stokslagen, gevangenisstraf of een geldboete. (…)

Er bestaan talrijke berichten over overheidsdienaren, die vrouwen in gezicht sloegen, ze met knuppels mishandelden, ze in een politievoertuig dwongen, omdat zij hun kleding niet in orde hadden.

Doch Iraanse vrouwen moeten niet alleen dulden dat de staat hen controleert. De discriminerende en vernederende hoofddoekplicht heeft ertoe geleid dat ook mannen in deze maatschappij zich geroepen voelen om de waarden van een Islamitische maatschappij te onderhouden. Ze mishandelen vrouwen en pakken ze openlijk aan.

Vrouwen en meisjes worden dagelijks door onbekenden, die hen uitschelden voor “hoer”, gedwongen hun hoofddoek in orde te brengen , soms geslagen of met “pepperspray”  bewerkt.

Mensenrechtengroeperingen eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van alle gevangenen, die in Iran zijn gearresteerd, omdat zij zich inzetten voor vrouwenrechten. De wereldgemeenschap moet zich met grote nadruk inzetten voor vrouwen, die Iran vervolgd worden omdat zij zich opkomen tegen discriminatie en mensenrechtenschendingen. Deze internationale druk moet aanzienlijk toenemen om te bereiken dat de vervolging van verdedigers van vrouwenrechten ophoudt en de gevangenen worden vrijgelaten.