11 september 2019 – Het Islamitisch regime in Iran gaat door met zijn wrede terechtstellingen en gaat dwars in tegen de wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen. Terechtstellingen zijn een drukmiddel van het terreurregime tegen de bevolking om hen in toom te houden.

Volgens berichten van mensenrechtengroeperingen werden in augustus minstens 41 mensen ter dood gebracht, waaronder een vrouw. De op 25 augustus in de gevangenis van Mashhad, in noord-Iran, opgehangen gevangene was de 94-ste vrouw, die onder het bewind van de president van het regime, Rohani, werd terechtgesteld.

Alleen al op 29 augustus vond in Karaj, vlakbij Teheran, in de Rajai-Shahr gevangenis een massa executie plaats van 8 gedetineerden. Minstens 2 terechtstellingen in augustus worden vermeld; op 26 augustus in Babol in het noorden van Iran en op 28 augustus in Kazerun in het zuiden van Iran

In juli werden, volgens mensenrechtenverdedigers, 39 mensen terechtgesteld, waaronder vier vrouwen. Over de laatste zes jaar werden in Iran minstens 3800 terechtstellingen geregistreerd. In verhouding tot het inwonersaantal vinden er in geen enkel land meer executies plaats dan in Iran.

Het Islamitisch regime in Iran gaat door met zijn wrede terechtstellingen en gaat dwars in tegen de wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen. De justitie van het onrecht in Iran, die als onderdrukkingsinstrument optreedt, velt dagelijks nieuwe ter-dood-veroordelingen.

De processen zijn niet in overeenstemming met internationale rechtstandaarden. In Iran worden veel mensen terechtgesteld, die volgens het internationale recht helemaal geen misdaad hadden begaan en in geen geval de doodsstraf verdienden. Vaak berusten de ter-dood-veroordelingen op “bekentenissen”, die door marteling zijn verkregen.

Volgens verklaringen van VN-deskundigen is de praktijk van terechtstellingen van het regime in Teheran volkomen willekeurig en staat gelijk aan moord. Steeds weer vinden de executies plaats in openbare ruimten, een afschrikmiddel van het terreurregime tegen de bevolking.

Ook voor minderjarigen dreigt de terechtstelling

Voor duizenden, waaronder minderjarigen, dreigt in Iran de terechtstelling. Het regime in Iran houdt zoals altijd vast aan de Islamitische wet, die toestaat dat zowel een negenjarig meisje of een 15 jarige jongen ter dood kan worden veroordeeld. De machthebbers in Iran storen zich niet aan de internationale wetten, die onvoorwaardelijke het voltrekken van de doodstraf van minderjarigen verbieden.

Zowel de VN-conventie over de rechten van het kind, als ook het internationale verdrag over burger- en politieke rechten, die beiden door Iran zijn geratificeerd,  verbieden de terechtstelling van mensen, die bij het begaan van hun daad nog geen 18 jaar oud waren. In 2018 hebben in Iran mensenrechten¬verdedigers toch minstens 6 executies gedocumenteerd van gevangenen, die bij hun veroordeling nog minderjarig waren.

Protest tegen de doodstraf

Op 25 april 2019 werden in Iran twee 17-jarige gevangenen geëxecuteerd. De geheime terechtstelling werd in de Adelabad gevangenis van Shiraz, in het zuiden van Iran, uitgevoerd. Volgens getuigenissen van familieleden waren op de lichamen bloedige striemen te zien, wat er op wees dat de minderjarigen voor hun executie waren gegeseld

Nee tegen de doodstraf! Ja tegen het leven! Mensenrechtenverdedigers protesteren in Teheran bij het graf van de Iraanse Reyhaneh Jabbari tegen de terechtstellingen in Iran. Ze werd op 26 jarige leeftijd onschuldig ter dood veroordeeld en terechtgesteld.

Tegenstanders van de doodstraf worden in Iran vervolgd en met langjarige gevangenisstraffen bedreigd. Niettegenstaande dat verenigen zich in Iran steeds meer mensen in de groeiende beweging tegen de doodstraf.