New York, 25 september 2019 – De bijeenkomst werd op 24 september gehouden tussen 08:30 en 11:30 op het Dag Hammerskjöld Plein op de hoek van 2nd Avenue en 47th Street, tegenover de VN. Supporters van een vrij Iran hielden daar in New York een “Nee tegen Rouhani” bijeenkomst, waarmee zij bezwaar maakten tegen Rouhani’s aanwezigheid bij de Verenigde Naties.

Het was op 25 september in New York voor leden van de Iraans-Amerikaanse Gemeenschap de tweede dag waarop zij demonstreerden vlakbij de Verenigde Naties met de woorden “Nee tegen Rouhani” en waarop zij hun uitdrukkelijk bezwaar kenbaar maakten tegen het regime van de moellahs die Iran regeren.

De demonstranten eisten het royement van de president van Irans regime Hassan Rouhani en van de delegatie van de moellahs uit de VN.

De deelnemers aan deze bijeenkomst beschreven Rouhani als de vertegenwoordiger van een oorlogsophitsend regime met per hoofd van de bevolking het grootste aantal executies ter wereld.

Het regime ziet een continue steun aan terrorisme, het schenden van de mensenrechten, het aanvallen van olie faciliteiten, piraterij en nucleaire chantage als voorwaarde om te overleven.

De afvaardiging van zo’n staat zou direct uit de VN moeten worden gezet.

De demonstranten hielden diverse spandoeken op waarop werd benadrukt dat de VN zetel die momenteel door het Iraanse regime wordt bezet zou moeten worden overgedragen aan de verzetsbeweging van het Iraanse volk.

Het recht van het Iraanse volk op verzet en op het omverwerpen van de onmenselijke dictatuur van de moellahs zou moeten worden erkend, werd eraan toegevoegd.

De bijeenkomst op woensdag verkondigde hun onverkorte steun aan en solidariteit met de volksprotesten en met degenen die deel uitmaken van Verzetseenheden die het regime van de moellahs omver willen werpen en die vrijheid willen en een regering van het volk in Iran uit willen roepen.

Dinsdag hebben Iraanse Amerikanen, tezamen met Iraniërs uit Europa en Canada, zich in New York verzameld voor een grote protestbijeenkomst om hun bezwaar tegen Rouhani’s deelname in de VN te verkondigen.

De demonstranten veroordeelden de misdadige terroristische moellahs in Teheran, waarbij vooral benadrukt werd dat dit regime niet het Iraanse volk vertegenwoordigt en dat Teherans zetel in de VN toebehoort aan de ware vertegenwoordiging van het Iraanse volk.

Beelden van de Iraans-Amerikaanse gemeenschap op de tweede dag van de “Nee tegen Rouhani” bijeenkomst in New York.