Wereldag tegen de doodstraf

SMV – Op 10 oktober 2019 is het de 17e Werelddag tegen de Doodstraf, de dag waarop wij de aandacht vestigen op de onmenselijke levensomstandigheden van ter dood veroordeelden.

De Werelddag tegen de Doodstraf wil de universele waarde van de heiligheid van het menselijk leven verdedigen. Tegelijkertijd vestigen wij op deze dag de aandacht op het theocratische regime van de Iraanse moellahs als het regime dat de meeste executies heeft uitgevoerd en middels bloedbaden regeert.

Laten we hulde brengen aan de 120.000 dappere Iraanse mensenrechtenactivisten, onder wie de politieke gevangenen die in 1988 zijn vermoord en door het regime zijn geëxecuteerd in hun strijd voor de rechten en vrijheden van de mens.

Hun dood is een blijvende schandvlek voor de moellahs, wier heerschappij gebouwd is op pijlers van bloed.  Ook nu, evenals in voorgaande jaren, verblijven er in Khamenei’s gevangenissen in het hele land duizenden mensen in dodencellen, geketend voor het leven door het Iraanse bewind.

De moellahs blijven op gruwelijke wijze gevangenen executeren die minderjarig waren op het moment van hun vermeende misdaad. Het Iraanse regime is recordhouder van executies van jeugdige delinquenten, in strijd met alle internationale wetten en verdragen.

De doodstraf is een middel om de maatschappij te terroriseren en een belangrijk instrument om het regime in het zadel te houden.

Duizenden en duizenden Iraniërs zijn in de afgelopen 40 jaar naar de galg gestuurd of voor het vuurpeloton gezet door de moellahs. Zij voelen de warmte van de zon en de energie van het leven niet langer, maar met hun offer hebben zij de dageraad voor het Iraanse volk dichterbij gebracht, en de religieuze tirannie van de mullahs is gedoemd te verdwijnen.