22 oktober 2019 – Op de Wereldvervolgingsindex  2019 behoort Iran tot de 10 ergste Christenvervolgers ter wereld. Mensenrechtenactivisten roepen de Wereldgemeenschap op, zich in te zetten voor de vervolgde Christenen in Iran.

Volgens berichten van Mensenrechtenorganisaties werden in Iran negen voormalige Moslims (foto), die het Christelijk geloof hebben aangenomen, op 13 oktober tot ieder negen jaar gevangenisstraf veroordeeld. Uitsluitend  vanwege hun geloof werden ze door het Openbaar Ministerie van het regime beschuldigd van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.

De negen mannen – Abdolreza Ali Haghnejad, Shahrooz Eslamdoost, Behnam Akhlaghi, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi, Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar, Kamal Naamanian en Mohammed Vafada – behoren tot een Christelijke gemeente in de Noord-Iraanse stad Rasht.

De oordelen werden geveld door de rechter Mohammad Moghisseh, die berucht is om zijn zware straffen voor politieke gevangen en Mensenrechtenactivisten. Hij is een van de 82 functionarissen van het regime, waartegen de Europese Unie reisverboden en blokkering van banktegoeden heeft opgelegd, omdat ze al jarenlang worden beschuldigd van zware schendingen van de mensenrechten.

De negen Christenen hebben tegen hun veroordeling hoger beroep ingesteld. Ze werden in januari en februari 2019 na razzia’s in hun woningen of bij kerkdiensten in hun Christelijke gemeente aangehouden. Abdolreza Ali Haghnejad, Shahrooz Eslamdoost, Behnam Akhlaghi, Babak Hosseinzadeh en Mehdi Khatibi werden vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, terwijl Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar, Kamal Naamanian en Mohammed Vafada na betaling van borgsommen voorlopig werden vrijgelaten.

De negen veroordeelde Christenen behoren tot de gemeente van Pastoor Youcef Nadarkhani. Pastoor Youcef (links op de foto) en de drie gemeenteleden Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh en Saheb Fadaie zitten sinds juli 2018 vast in de Evin-gevangenis. De vier voormalige Moslims werden in juli 2017 tot ieder tien jaar veroordeeld. De grond voor de straf was hun bekering tot het Christendom en hun actieve medewerking aan Huiskerken.

Pastoor Youcef Nadarkhani werd wereldwijd bekend, toen een Revolutionaire Rechtbank hem in 2010 wegens “afvalligheid van de Islam” ter dood veroordeelde. Dat heeft een internationale golf van protest teweeggebracht. In 2012 kon de pastoor de gevangenis verlaten, maar werd meerdere malen weer gearresteerd en onder druk gezet, omdat hij zijn werk voor de Christelijke Gemeente niet opgaf.

Intussen werd bekend dat de Iraanse Christen Mahrokh Ghanbari (foto) op 13 oktober in de Kachui-gevangenis in de Karaj, niet ver van Teheran, werd gearresteerd. Ze moest daar een gevangenisstraf van een jaar uitzitten, waartoe ze in juli 2019 door een rechtbank van het regime uitsluitend vanwege haar geloof werd veroordeeld.

De 61-jarige voormalig Moslima, die het Christelijk geloof heeft aangenomen, werd in december 2018 kort voor Kerstmis in haar woning gearresteerd, samen met vier andere Christenen. Leden van de Geheime Dienst van het regime doorzochten haar woning en namen mobiele telefoons, bijbels en Christelijke geschriften in beslag.

Mahrokh Ghanbari werd tien dagen lang vastgehouden en urenlang verhoord. Uiteindelijk werd ze na betaling van een borgsom voorlopig vrijgelaten. Half januari werd de Christelijk vrouw wegens “vergrijpen tegen de staatsveiligheid’ aangeklaagd en onder druk gezet om haar bekering tot het Christendom ongedaan te maken. Ze hield desondanks vast aan haar Christelijke geloof.

Moslims die zich tot het Christendom bekeren, hangen volgens de Islamitische wetten in Iran zware straffen boven het hoofd, tot en met de doodstraf. Christenen met een moslimverleden mogen in Iran geen Kerkgemeenten stichten. Daarom vormen ze Huiskerken en komen ze bijeen in privéwoningen voor hun kerkdiensten. Steeds weer worden ze echter slachtoffer van razzia’s door de Geheime Dienst. De leden van de Huiskerken werden aangehouden op de verzonnen beschuldiging van “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”  en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

Volgens de Wereldvervolgingsindex 2019 behoort het regime in Teheran tot de 10 ergste Christenvervolgers ter wereld. Mensenrechtenactivisten roepen de Internationale Gemeenschap op, voor de vervolgde Christenen in Iran op te komen.