24 oktober 2019 – Iran heeft vorig jaar zeven jonge delinquenten terechtgesteld en dit jaar tot dusver twee, hoewel het volgens de mensenrechten verboden is jongeren onder de achttien de doodstraf te geven, zei woensdag Javaid Rehman, een onafhankelijke msensenrechtendeskundige van de VN.

Hij vindt het ‘verontrustend’ dat Teheran zich blijft bedienen van de doodstraf, waaronder het executeren van minderjarigen, meldde hij in een rapport dat hij op 23 oktober presenteerde aan de Algemene Vergadering van de VN.

Javaid Rehman zei verder dat hij ‘geloofwaardige informatie’ heeft dat er op dit moment in Iran minstens 90 jeugdige delinquenten op de nominatie staan om terechtgesteld te worden.

Hij sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de veelvuldige toepassing van de doodstraf in de Islamitische Republiek. Het aantal executies in Iran ‘is nog steeds een van de hoogste ter wereld’, hoewel dat er vorig jaar 253 waren, een daling ten opzichte van 2017, toen er 507 mensen ter dood werden gebracht. In 2019 is tot dusver ‘volgens behoudende schattingen 173 keer de doodstraf voltrokken,’ aldus Rehman.

De daling is gedeeltelijk toe te schrijven aan een in 2017 verbeterde antidrugswet, maar er is volgens hem ‘nog veel werk te verzetten’.

 Iedereen die opkomt voor mensenrechten, onder wie advocaten die activisten verdedigen, ‘is geïntimideerd, mishandeld, gearresteerd en vastgezet,’ merkte Javaid Rehnman verder op.

‘Tussen september 2018 en juli 2019 zijn ten minste acht vooraanstaande advocaten opgepakt wegens het verlenen van juridische bijstand aan politieke gevangenen en verdedigers van mensenrechten, van wie velen zware straffen opgelegd hebben gekregen,’ zei hij.

Daarnaast zijn betogers die ageerden voor een betere naleving van de arbeidsvoorschriften in de suikerfabriek in Haft Tappeh gearresteerd op beschuldiging van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, onder wie zeven personen die recent gevangenisstraffen opgelegd hebben gekregen tussen zes en negentien jaar, hoewel het hoofd van rechterlijke macht van mening was dat de vonnissen herzien moesten worden.

Verder deelde Javaid Rehman mee dat journalisten die in de media bericht hadden over de protesten in Haft Tappeh en andere problemen rond arbeidsvoorschriften eveneens zijn gearresteerd en vastgezet.

Sinds januari 2018 zijn minstens 32 mensen opgepakt wegens protesteren tegen de wettelijke verplichting om een hoofddoek te dragen. In meerderheid waren dat vrouwen die vaak een zwaardere straf opgelegd kregen dan hun mannelijke medebetogers, zei hij. En ook culturele werkers en kunstenaars zijn ‘naar verluidt gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis vanwege hun werk’.

Javaid Rehman zei verder dat etnische en religieuze minderheden in Iran onevenredig vaak het slachtoffer zijn van executies wegens aan de nationale veiligheid gerelateerde beschuldigingen, en datzelfde geldt voor politieke gevangenen.