23 oktober 2019 – Leden van het Europese Parlement doen een beroep op de nieuwe leiding van de Europese Commissie om een vastberaden politiek tegen het regime in Iran te voeren.

De Vrienden van een Vrij Iran (FOFI) ,deelgroep van het parlement, organiseerde een conferentie in Straatsburg op 24 oktober 2019, Het thema was de veroordeling van Iran voor het schenden van de Rechten van de Mens en de export van terrorisme.

EU

Deelnemers riepen ook op om autoriteiten van het regime in Iran ter verantwoording te roepen voor de massamoord op 30000 politieke gevangenen in 1988.

Straatsburg – Leden van het Europese Parlement, waar zich andere waardigheidsbekleders uit heel Europa bij aansloten, riepen op tot een strenge benadering van Europa tegenover de mensenrechtenschendingen en ophitsing tot oorlog van het regime in Iran.

Bij de conferentie werd, zoals gezegd, opgeroepen tot het ter verantwoording roepen van hen, die schuldig zijn aan de massamoord van 1988 op 30000 politieke gevangenen in Iran.

Bij de bijeenkomst werd een buitengewoon document gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van Europa: Een boek dat de namen bevat van 5015 slachtoffers van de massamoord en ook de precieze plaats van 36 massagraven, die de stoffelijke resten bevatten van hen die vermoord werden door de moellahs in Iran. Het boek is de geschiedenis van het volk van Iran dat daar werd onderdrukt en waarvan de mensenrechten, de vrijheid en het verzet door het buitenland over het hoofd werd gezien.

De vroegere Franse minister voor de Mensenrechten, Rama Yade : “De pijn bij de moeders van de slachtoffers van de massamoord in 1988 is er nog steeds. Wat we nodig hebben is een onafhankelijk onderzoek naar de massamoord in 1988, zodat er wat meer zicht komt op deze misdaad. Er moet recht gedaan worden. Een politiek van verzoening zal het aantal raketten en het terrorisme van het regime niet verminderen. Het is belangrijk dat we deze blanco check eens intrekken en de misdaden van het regime duidelijk veroordelen,” zei ze.

Gianna Gancia uit Italië : “We zien de wreedheden in Iran, maar de vertegenwoordigers van Europa zijn alleen geïnteresseerd in de handel met Iran. Ons parlement heeft de plicht zich uit te spreken over deze misdaden en de Europese Commissie op te roepen te stoppen met hun relaties met Iran en sancties op te leggen aan het regime voor hun schending van de mensenrechten. We willen een omwenteling naar democratie in Iran.” De vroegere leider van de Vrienden van een Vrij Iran:  Alejo Vidal-Quadras, eerder vicepresident van het Europese Parlement (1999-2014) en het vroegere parlementslid Struan Stevenson, waren ook uitgenodigd om bij de conferentie te spreken. Ook mevr. Ingrid Betancourt, een bekend verdedigster van de mensenrechten en eerder presidentskandidaat in Columbia, was aanwezig.

Leden van het Europese Parlement, van verschillende politieke groeperingen, veroordeelden met klem de ernstige mensenrechtenschendingen in Iran en prezen het Iraanse verzet voor hun onwrikbare strijd om de wereld te informeren over het aanstoot gevende gedrag van de moellahs, zowel in Iran zelf als in het buitenland.