Deskundigen waarschuwen voor een verergering van de repressie in Iran, omdat het regime heeft aangekondigd dat, als de demonstraties blijven doorgaan, hard optreden zal plaats vinden.

Naar aanleiding van berichten, dat het regime in Iran met excessief geweld tegen demonstranten is opgetreden, hebben deskundigen van de VN zich op 22 november, in Geneve, uiterst bezorgd getoond. Volgens betrouwbare meldingen zijn van 15 tot 19 november in Iran 106 mensen gedood en verder 1000 mensen gearresteerd, alleen vanwege hun deelname aan de demonstraties. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger.

De deskundigen waarschuwen voor een verergering van de onderdrukking, omdat de verantwoordelijken in het regime een hard optreden hebben aangekondigd als de demonstraties blijven doorgaan.

Bij de VN-deskundigen, die allen gerenommeerde wetenschappers zijn op het gebied van mensen- en volkenrecht, gaat het o.a. om (op de foto v.l.n.r.):

• Javaid Rehman (Pakistan), Bijzonder rapporteur over de mensenrechtentoestand in Iran

• Agnes Callamard (Frankrijk), Bijzonder rapporteur over buitenrechtelijke, standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen

• David Kaye (VS), Bijzonder rapporteur over de vrijheid van meningsuiting

Verder toonden de deskundigen zich bezorgd over de blokkade van het internet in heel Iran. Een nationale uitschakeling van het internet op deze manier heeft duidelijk een politiek motief, namelijk de onderdrukking van het recht van mensen in Iran op een vrije toegang tot informatie en communicatie, in een tijd waarin het aantal protesten toeneemt. Op deze onwettige manier wordt het grondrecht van een burger geschonden. De regering moet ten alle tijden de volledige toegang tot het internet waarborgen.

Overheidsorganen in Iran zijn volkenrechtelijk verplicht de vrijheid van mening en -vergadering te beschermen.