1 december 2019 – Een aantal Nobelprijswinnaars heeft een brief geschreven aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties,  Antonio Guterres, waarin de aandacht wordt gevestigd op het neerslaan van de demonstraties door het regime in Iran. Hier volgt de tekst van hun gezamenlijke brief:

GEZAMENLIJKE BRIEF VAN NOBELPRIJSWINNAARS AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE VERENIGDE NATIES

Uwe Excellentie Antonio Guterres

Secretaris-Generaal Verenigde Naties

Beste Secretaris-Generaal,

Wij, Nobelprijswinnaars, die deze brief ondertekenen, willen onze diepe bezorgdheid uitspreken over de recente dodelijke aanpak van demonstranten tegen het regime in Iran en veroordelen de veiligheidstroepen voor het gebruik van dodelijke wapens tegen onschuldige mensen, die willen dat hun rechten worden gerespecteerd.

Het protest begon op 15 november vanwege de drievoudige verhoging van de benzineprijzen, maar veranderde al spoedig in een nationale opstand van honderdduizenden Iraniërs, waaronder met name jongeren, een leger van werkelozen, hongerenden en verarmden, die hun woede toonden over 40 jaar van onderdrukking, onbekwaamheid, wanbeheer en corruptie. Zij gingen de straat op, waarbij zij de leiders van het regime ter verantwoording riepen. De opstand verspreidde zich naar meer dan 150 steden

Amnesty International rapporteert dat tenminste 200 burgers werden gedood, maar het werkelijke aantal zou hoger liggen. Amnesty schreef, met referentie aan de door het regime georganiseerde aanpak van de demonstranten “de top van overheidsvertegenwoordigers, waaronder Irans Opperste Leider, Ali Khamenei, hebben verklaringen naar buiten gebracht, waarin demonstranten worden beschreven als ‘schurken’ en ze hebben de veiligheidstroepen het groene licht gegeven om de demonstraties neer te slaan..”

Tegelijkertijd heeft het Iraanse regime het internet geblokkeerd, zodat alle informatie over het brute optreden verborgen kon blijven.

Tot dusverre, zijn 3700 mensen gewond geraakt en zijn er tenminste 7000 gearresteerd. De officiële Iraanse media benadrukken dat zij, die de demonstraties hebben geleid, zullen worden geëxecuteerd door middel van ophanging. Algemeen wordt aangenomen dat dit de opstelling is van Ali Khamenei, de Opperste Leider. De revolutionaire Garde (IRGC) heeft zich in een verklaring met dezelfde bedreiging geuit.

De meesten van ons hebben in een eerdere correspondentie met uw voorganger onze dank uitgesproken over uw hulp bij het redden van de levens van de bewoners van Ashraf in Irak, die als leden van de oppositie tegen het regime in Iran op wrede wijze werden aangevallen en vermoord door de troepen van het Iraanse regime.

Mijnheer de Secretaris-Generaal,

In aanvulling op onze wetenschappelijke verplichting om de wetenschap te bevorderen en de verbetering van het leven van de mens tot stand te brengen, vinden wij dat het onze plicht is om de mensenrechten over de gehele planeet te verdedigen. Daarom dringen wij er bij de Verenigde Naties op aan onmiddellijk tussenbeide te komen om verdere gruwelen van het Iraans regime tegen zijn eigen bevolking te voorkomen en hun leden zo spoedig mogelijk bijeen te roepen om over deze crisis te spreken en stappen te nemen om verantwoordelijken  . rekenschap te laten afleggen.  Dienovereenkomstig vragen wij de VN om een multinationale onderzoekscommissie in het leven te roepen, die Iran bezoekt en de toestand gedetailleerd onderzoekt, in het bijzonder informatie verzamelt over degenen die zijn gedood, gewond en gearresteerd.

Wij allen, die zorg dragen, bieden onze volledige steun en solidariteit aan met de dappere mensen van Iran.

Zij verdienen niets minder.

Ondertekenaars: 

Professor Richard Roberts, Nobelprijs, Geneeskunde 1993, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Roberts

Professor Elias Corey, Nobelprijs, Scheikunde 1990, VS

https://faculty.chemistry.harvard.edu/elias-corey/home

Professor Gerhard Ertl, Nobelprijs, Scheikunde 2007, Duitsland

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ertl

Professor John Lewis Hall, Nobelprijs, Natuurkunde 2005, VS 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_L._Hall

Professor Oliver Hart, Nobelprijs, Economie 2016, VS 

https://scholar.harvard.edu/hart/home

Professor Tim Hunt, Nobel Laureate, Geneeskunde (2001), V.K.

hhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Hunt

Professor Jerome Friedman, Nobelprijs, Natuurkunde 1986, VS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Isaac_Friedman

Professor Roger Guillemin, Nobelprijs, Geneeskunde 1977, VS

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Guillemin

Professor Roger D. Kornberg, Nobelprijs, Scheikunde 2006, VS 

http://med.stanford.edu/kornberg.html

Professor John Polanyi, Nobelprijs, Scheikunde 1986, Canada 

https://d3oxxpqksdxu7j.cloudfront.net/news/nobel-prize-winning-chemist-john-polanyi-calls-more-government-investment-science

Professor John Mather, Nobelprijs, Natuurkunde 2006, VS 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Mather

Professor Dudley Herschbach, Nobelprijs, Scheikunde 1986, VS

https://chemistry.harvard.edu/people/dudley-herschbach

https://en.wikipedia.org/wiki/Dudley_R._Herschbach

Professor Hamilton Smith, Nobelprijs, Geneeskunde 1978, VS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_O._Smith

https://www.jcvi.org/blog/scientist-spotlight-hamilton-o-smith-and-clyde-hutchison-iii

Professor Sheldon Glashow, Nobelprijs, Natuurkunde, 1979, VS 

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/glashow

https://www.britannica.com/biography/Sheldon-Glashow

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Lee_Glashow