29 November 2019 – Sinds midden november treedt het regime in Teheran steeds bruter op tegen het burgerprotest in het gehele land om het op deze manier te onderdrukken. Mensenrechtengroeperingen berichten dat er meer dan 450 demonstranten zijn gedood. Het aantal gewonden wordt op vele duizenden geschat. Uit het hele land worden massa-arrestaties gemeld.

Video’s en ooggetuigenverslagen laten de verschrikkelijke omvang zien van de onderdrukking van de vreedzame demonstraties door de troepen van het regime, die met scherpe munitie op de demonstranten schieten. Daarbij worden ook kinderen en jeugdigen gedood.

Mensenrechtenverdedigers in Iran berichten dagelijks, op een betrouwbare manier, over de demonstranten, die sedert het midden van november door de troepen van het regime zijn gedood. Familieleden hebben foto’s en overlijdensberichten van de slachtoffers ter beschikking gesteld. Hierna volgen enkele gedocumenteerde gevallen van kinderen en jeugdigen, die zich onder de slachtoffers bevonden:

Nikta Esfandani (14) werd op 16 november 2019 op de  Sattarkhan-straat in Teheran doodgeschoten. Haar familie zocht vertwijfeld naar de vermiste en vond haar lichaam uiteindelijk in een mortuarium.

Amir Reza Abdollahi (13) werd op 16 november 2019 in het stadsdeel Eslamshahr van Teheran doodgeschoten.

Reza Neisi (16) werd op 16 november 2019 in Ahwaz (in het zuidwesten van Iran) doodgeschoten.

Ebrahim Moradi (16) werd in Javanrood (in west-Iran, provincie Kermanshah) doodgeschoten.

Pezhman Qolipour Malati (17) werd in Karaj (ten westen van Teheran) doodgeschoten.

Mohammad Berihi (17) werd op 15 november 2019 in Ahwaz (in het zuidwesten van Iran) doodgeschoten

Sasan Abdi Vand (17) werd in Isfahan (centraal-Iran) doodgeschoten.

Achtergrond:

Op 15 november begon in Iran een nationaal massaprotest tegen het regime. In meer dan 170 steden in Iran hebben sindsdien mannen en vrouwen met grote moed gedemonstreerd voor vrijheid, mensenrechten en maatschappelijke gerechtigheid. De woede van de demonstranten richtte zich tegen de gehele, aan de macht zijnde, dictatuur.

De protesten begonnen met vreedzame betogingen van mannen en vrouwen, die zich verzamelden voor regeringsgebouwen in de binnenstad en die eisten dat dat de autoriteiten naar hen zouden luisteren. Toen de troepen van het regime op een brute manier tegen de demonstranten begonnen op te treden, sloegen sommige protesten om in geweld. Op veel plaatsen werd dit ook uitgelokt door aan het regime gelieerde vechtersbendes, die met motoren op de menigten inreden en met knuppels op de demonstranten insloegen.

Ook onder de gewonden bevonden zich veel kinderen en jeugdigen. 

Ofschoon het internet in Iran nog voor een belangrijk deel is geblokkeerd, lukt het toch om talrijke berichten van ooggetuigen, familieleden van de slachtoffers en Iraanse mensenrechtenactivisten over de gewelddadige onderdrukking van het burgerprotest naar buiten te brengen. Mensenrechtengroeperingen spreken intussen over 300 dode demonstranten, waaronder 10 vrouwen en verscheidene kinderen. Het aantal gewonden wordt op meerdere duizenden geschat. Velen van hen bevinden zich in levensgevaar. In het gehele land worden nog steeds mensen op grote schaal gearresteerd.

Shiraz (in het zuiden van Iran): Milities van het regime op motorfietsen treden op tegen de demonstranten.

Video’s laten duidelijk zien, dat bewapende gardisten op straat een drijfjacht hielden op demonstranten en velen op een wrede manier in elkaar sloegen. Ooggetuigen vertellen dat gardisten lichamen en gewonden van de straat en uit het ziekenhuis verwijderd hebben. Ze weigerden in vele gevallen de lichamen van de overledenen aan de familie over te geven, of ze dwongen de familieleden om hun bloedverwanten, zonder een onafhankelijke autopsie, om de doodsoorzaak vast te stellen, in allerijl te begraven. Veel familieleden van demonstranten, die sindsdien vermist zijn, verkeren nog steeds in onzekerheid over hun lot.

Mensenrechtenverdedigers hebben opnieuw de internationale gemeenschap opgeroepen om effectieve maatregelen te nemen, zodat het geweld van het regime in Iran tegen de vreedzame demonstranten wordt beëindigd. Ze eisen dat de Veiligheidsraad van de VN zich bezig houdt met de wrede onderdrukking van het burgerprotest en dat het regime daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Alle gevangenen, die alleen om hun deelname aan vreedzame burgerprotesten zijn gearresteerd moeten onmiddellijk weer worden vrijgelaten.