De wereldgemeenschap werd opgeroepen zich echt in te zetten voor een einde aan onderdrukking in Iran. Diegenen die in Iran met het doden van vreedzame demonstranten misdaden tegen de menselijkheid begaan hebben, moeten berecht worden voor het Internationaal Strafhof.

Op 30 november en op 2 december hebben mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen in Parijs, Berlijn, Oslo, Rome, Den Haag en Londen met demonstraties het publiek opmerkzaam gemaakt op de gruwelijke onderdrukking, waarmee het regime in Teheran sinds midden november in heel Iran tegen vreedzame burgerprotesten tekeergaat. Zij droegen borden met foto’s van tot nu toe geïdentificeerde demonstranten, die sinds november door troepen van het regime in Iran neergeschoten zijn.

Sinds half november oefent het Teheraanse regime in heel Iran haar aller-wreedste vorm van onderdrukking uit. Dit doet ze omdat ze meer volksprotesten wil verhinderen. Videoclips en ooggetuigenverslagen bewijzen de ontzettende schaal van onderdrukking. In veel Iraanse steden hebben de ordetroepen bijeenkomsten van vreedzame demonstranten met scherpe munitie beschoten. Mensenrechtengroeperingen spreken van meer dan 600 doden, onder wie vele vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op meerdere duizenden.

Uit alle hoeken van Iran wordt melding gemaakt van massale arrestaties. Mensenrechtenactivisten vertellen dat tot nu toe duizenden demonstranten zijn opgepakt, velen van hen met fors geweld door regeringsgardisten of milities. De arrestanten worden naar martelgevangenissen gebracht en daar zonder contact met de buitenwereld vastgehouden. Zij verkeren in direct martelinggevaar.

De deelnemers aan de demonstraties in Berlijn en Parijs riepen de internationale gemeenschap van Staten op, werkzame middelen in te zetten waarmee het geweld van het regime tegen de vreedzame demonstranten in Iran gestopt kan worden.

Ze eisen van de VN Veiligheidsraad dat die het brute neerslaan van de volksprotesten veroordeelt en dat zij het regime in Teheran daarvoor rekenschap laat afleggen. Alle gevangenen die louter wegens hun deelname aan demonstraties vastgehouden worden, moeten direct worden vrijgelaten.

Aan de demonstratie in Parijs namen ook enkele burgemeesters en Parlementariërs deel, onder wie Jean-Francois Legaret en Jacques Boutault. Dat zijn de burgemeesters van respectievelijk het eerste en het tweede district van Parijs. Beiden veroordeelden zij de afschuwelijke onderdrukking in Iran zeer nadrukkelijk, en eisten zij van de Franse Staatsvoorzitters dat die het initiatief nemen een internationale commissie te vormen, die de moorden op demonstranten en de toestand in de gevangenissen in Iran moet onderzoeken. De EU zou moeten meewerken aan het beëindigen van de onderdrukking in het land. Diegenen die in Iran met het doden van vreedzame demonstranten misdaden tegen de menselijkheid begaan hebben, moeten berecht worden voor het Internationaal Strafhof.

Achtergrond:

Medio november zijn in Iran landsbrede massademonstraties tegen het regime begonnen. In meer dan 170 Iraanse steden zijn de burgers met grote moed gaan demonstreren voor vrijheid, mensenrechten en sociale gerechtigheid. De demonstraties richtten zich tegen het gehele politieke systeem. Het is het massaalste verzet van het volk tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.

Burgerprotesten in Iran

De demonstraties begonnen vreedzaam met burgers die kwamen naar regeringsgebouwen en zich in de binnensteden verzamelden en die verlangden dat er naar hun eisen geluisterd werd door de Staatsinstanties. Toen de oproerpolitie met bruut geweld begon op te treden tegen de demonstranten, sloegen enkele demonstraties om in geweld. Op veel plaatsen werd het geweld ook uitgelokt door regeringsgetrouwe knokploegen, die met motoren op de mensenmenigte in reden en met knuppels op de demonstranten insloegen.

Talrijke verslagen van ooggetuigen, familieleden van slachtoffers en Iraanse mensenrechtenactivisten bewijzen, dat ordetroepen met scherpe munitie hebben geschoten op de demonstranten. En ook vanuit helikopters werd er geschoten in de mensenmenigte. Vluchtende demonstranten werden door gardisten en milities, die hadden plaatsgenomen op daken van hoge gebouwen, in de rug geschoten. Andere demonstranten werden met een schot in het hoofd botweg geëxecuteerd.

Shiraz (zuid-Iran): milities op motoren rijden in op demonstranten

Videoclips laten duidelijk zien dat bewapende regimegardisten op straat klopjacht maakten op demonstranten, en dat weerloze mensen op zeer brute wijze in elkaar geslagen werden. Ooggetuigen zeggen dat de gardisten lijken en gewonden van de straat en uit de ziekenhuizen weggepikt hebben. Zij hebben in veel gevallen geweigerd om de lichamen van de slachtoffers aan hun families terug te geven, of ze dwongen de familie hun geliefde in alle haast en zonder een onafhankelijke autopsie voor vaststelling van de doodsoorzaak te begraven. Verder verkeren veel families zonder verder bericht over het lot van hun familielid, die aan een demonstratie meedeed en sindsdien als vermist geldt, in onzekerheid.

Foto’s van demonstranten die sinds 15 november in Iran door ordetroepen van het regime gedood zijn.