Spoedeisende verklaring

November 2019

Oproep om een eind te maken aan het bloedige geweld tegen demonstranten in Iran. Hierbij zijn honderden doden gevallen, duizenden mensen gewond geraakt en nog eens duizenden mensen gearresteerd

Op 15 november 2019, een vrijdag, gingen mensen in Iraanse steden ’s avonds massaal de straat op om te protesteren tegen de verdrievoudiging van de benzineprijs. Tot dusver zijn er protesten geweest in 176 steden en in 31 provincies in Iran.

De mensen riepen leuzen als ‘Weg met Rouhani’, ‘Weg met Khamenei’, ‘Weg met de dictator’, ‘We zullen pas stoppen wanneer we onze rechten hebben gekregen’.

Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider, heeft de militairen van de Revolutionaire Garde en andere ordetroepen opdracht gegeven het vuur te openen op de demonstranten in diverse steden. Het aantal doden blijft stijgen.

In berichten uit Iran wordt meegedeeld dat er ten minste 450 demonstranten zijn gedood in Teheran, Shiraz, Isfahan, Tabriz, Ahvaz, Sirjan, Behbahan, Shahryar, Khorramshar, Marivan … en dat duizenden gewond zijn geraakt, van wie velen in kritieke toestand verkeren. De protesten in Iran gaan niettemin gewoon door.

Het regime heeft daarnaast de toegang tot het internet volledig geblokkeerd om de reikwijdte van de opstand en de grootschaligheid van het geweld verborgen te houden.

We delen in het verdriet van de families die dierbaren hebben verloren en steunen de demonstranten die zich verzetten tegen de tirannie en opkomen voor hun fundamentele rechten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van toegang tot het internet.

We doen een dringende oproep aan de Europese Unie en de lidstaten om zich achter het Iraanse volk te scharen in hun verlangen om te leven in vrijheid en democratie en met spoed actie te ondernemen om een eind te maken aan het meedogenloze geweld tegen demonstranten.

We vragen de staatshoofden en regeringsleiders in de EU en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid om het geweld tegen de demonstranten in niet mis te verstane woorden te veroordelen, de vrijlating van alle gedetineerden te eisen en de opstand van het Iraanse volk voor een vrij en democratisch Iran te steunen.

Ondertekenaars:

Dhr. Asim Ademov (BG), Dhr. Alexander Alexandrov Yordanov (BG), Dhr. Attila Ara-Kovács (HU), Dhr. Petras Auštrevičius (LT), Dhr. Phil Bennion (VK), Dhr. Franc Bogovic (SL), Dhr. Cristian-Silviu Buşoi (RO), Dhr. David Casa (MT), Mevr. Pilar del Castillo Vera (ES), Dhr. Ryszard Czarnecki (PL), Dhr. Derk Jan Eppink (NL), Mevr. Tanja Fajon (SL), Dhr. José Manuel Fernandes (PT), Mevr. Frances Fitzgerald (IE), Mevr. Gianna Gancia (IT), Dhr. Christophe Hansen (LU), Dhr. Mircea-Gheorghe Hava (RO), Dhr. Leopoldo López Gill (ES), Mevr. Livia Járóka (HU), Mevr. Rasa Jukneviciene (LT), Mevr. Assita Kanko (BE), Dhr. Seán Kelly (IE), Dhr. Ádám Kósa (HU), Dhr. Zdzislaw Krasnodębski (PL), Dhr. Andrius Kubilius (LT), Dhr. Zbigniew Kuźmiuk (PL), Mevr. Anthea McIntyre (VK), Dhr. Marian-Jean Marinescu (RO), Dhr. Shaffaq Mohammed (VK), Dhr. Claude Moraes (VK), Mevr. Alessandra Moretti (IT), Dhr. Ludĕk Niedermayer (CZ), Mevr. Ljudmila Novak (SL), Dhr. Andrey Novakov (BG), Mevr. Maite Pagazaurtundúa (ES), Mevr. Sirpa Pietikäinen (FI), Dhr. Stanislav Polčák (CZ), Dhr. Jiři Pospíšil (CZ), Mevr. Frédérique Ries (BE), Mevr. Sheila Ritchie (VK), Mevr. Michèle Ravasi (FR), Mevr. Maria Soraya Rodriguez Ramos (ES) Dhr. Petri Sarvamaa (FI), Dhr. Jacek Saryuszwolski (PL), Mevr. Michaela Šojdrová (CZ), Dhr. Ivan Stefanec (SK) Mevr. Patrizia Toia (IT), Mevr. Ruza Tomasic (HR), Mevr. Romana Tomc (SL), Dhr. Evžen Tošenovsky (CZ), Mevr. Isabella Tovaglieri (IT), Dhr. Geoffrey van Orden (VK), Dhr. Lorárant Vincze (RO), Mevr. Veronika Vrecionova (CZ), Mevr. Maria Walsh (IE), Dhr. Iuliu Winkler (RO), Dhr. Jan Zahradil (CZ), Dhr. Javier Zarzalejos (ES), Dhr. Tomáš Zdechovsky (CZ), Dhr. Roberts Zīle (LV), Dhr. Kosma Złotowski (PL), Dhr. Milan Zver (SL)