13 december 2019 – Iraanse politieke ballingen en mensenrechtenactivisten maken Europa opmerkzaam op de vreselijke onderdrukking van de volksprotesten in Iran. Zij eisen dat de VN Veiligheidsraad de afschuwelijke moorden op vreedzame demonstranten veroordeelt, en dat ze het regime in Teheran daarvoor ter verantwoording roept.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, op 10 december elk jaar, hebben Iraanse politieke ballingen en mensenrechtenactivisten met wakes en tentoonstellingen in verschillende Europese steden, waaronder Hamburg, Stockholm, Londen, Gent, Rome en Brussel, gewezen op de vreselijke onderdrukking, waarmee het regime in Teheran in heel Iran tekeergaat tegen vreedzame volksdemonstraties. Zij droegen plakkaten bij zich met foto’s van demonstranten die in november door ordetroepen van het Iraanse regime doodgeschoten werden.

De medewerkers van de organisatie riepen de Internationale politieke gemeenschap op tot het treffen van maatregelen waardoor de onderdrukking in Iran zal stoppen. Zij riepen de VN Veiligheidsraad op tot veroordeling van de gewelddadige manier van neerslaan van de volksprotesten, en dat ze het regime in Teheran daarvoor rekenschap laat afleggen. Diegenen die in Iran met het doden van vreedzame demonstranten een misdaad tegen de menselijkheid hebben begaan, zouden daarvoor vervolgd moeten worden door het Internationaal Strafhof.

De Iraanse politieke ballingen en de mensenrechtenactivisten eisten daarnaast, dat een internationale commissie de moorden op de demonstranten gaat onderzoeken en ook de toestand in de gevangenissen in Iran. Alle gevangenen, die louter opgepakt zijn omdat zij hebben meegedaan aan de demonstraties, moeten direct worden vrijgelaten.

Het regime in Teheran oefent sinds medio november in het hele land keiharde repressie uit ter voorkoming van meer volksdemonstraties. In veel Iraanse steden en stadjes hebben ordetroepen van het regime bijeenkomsten van vreedzame demonstranten onder vuur genomen met scherpe munitie.

De Hoge Commissaris van de VN Mensenrechtenraad, Michelle Bachelet, heeft de regeringstroepen van Iran het gericht doodschieten van demonstranten voor de voeten geworpen. Geloofwaardige videoshots van demonstraties in november zijn bewijs van hoe de Gardisten van het IRGC weerloze demonstranten in de rug schoten, of direct van dichtbij in het hoofd of in de vitale organen. “Zij hebben geschoten om te doden”, zei mevrouw Bachelet op 6 december in Gent.

Mensenrechtengroeperingen maken melding van meer dan 1000 gedode demonstranten, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op meerdere duizenden. In heel Iran blijven de massale arrestaties doorgaan. De gevangenen worden naar martelgevangenissen gebracht, en daar zonder contacten met de buitenwereld vastgehouden. De repressie geschiedt op uitdrukkelijk bevel van de gehele Iraanse regeringsleiding.

 

Wakes in Europa: onderdrukking in Iran moet stoppen! Gevangenen vrijlaten! – Den Haag