‘Een kerstlied’ van

Huub Oosterhuis

Komt ons in diepe nacht ter ore

de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren,

God zal ons redden, is zijn Naam.

 

Opent uw hart, gelooft uw ogen,

vertrouwt u toe aan wat gij ziet:

hoe ’t woord van God van alzo hoge

hier menselijk aan ons geschiedt.

 

Geen ander teken ons gegeven,

geen licht in onze duisternis,

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

 

Zingt voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.

 

Zoals de zon komt met zijn zegen

een bruidegom van licht en vuur,

zo komt de koning van de vrede

voorgoed gekomen is zijn uur.

 

Hij huwt de mensen aan elkander

zijn liefde gaat van mond tot mond.

Hij geeft zijn lichaam ons in handen.

Zo leven wij zijn nieuw verbond.