Toespraken van vertegenwoordigers in steun aan de volkopstand in Iran

Ivan Stefanec

Ivan Štefanec, vertegenwoordiger van het EU parlement uit Slowakije

De Verenigde Natie moet z.s.m. delegaties naar Iran zenden voor de waarheid bevinding.
De Iraanse leiders moeten wegens de misdaad tegen de menselijkheid berecht worden.

We hebben de recente opstand in Iran gehoord. De protsten zijn meer dan 12 dagen geduurd in 31 provincies en 176 steden..

Jongeren en vrouwen zijn genadeloos door de oproerpolitie van Iran vermoord. Er is een lijst van slachtoffers gepubliceerd. Dit is een treurige lijst. Als voorbeeld kan staat de naam van een meisje genaamd Nikta Esfandani, 14 jaar oud. De autoriteiten hebben gezegd dat haar familie in ruil voor haar stoffelijke overschot de kosten van kogels waarmee zij doodgeschoten was, niet hoeven te vergoeden, omdat zij minderjarig was. Dit is niet te geloven!

President Rouhani dat door sommigen hervormer wordt genoemd, heeft snel de Internet afgesloten om verzenden van berichten en films van hun misdaden naar het buitenland tegen te houden

Blijkbaar overhandigt de Iraanse staat de stoffelijke overschoten van slachtoffers van de opstand niet aan hun families om te voorkomen dat zij voor het begraven van hun geliefden rouwdienst houden

Ik maak me degelijk zorgen over de lot van meer dan 10.000 arretanten

Sommige hoge Iraanse functionarissen lieten doorschemeren dat vele arretanten binnenkort geëxecuteerd zullen worden en zelfs ze zullen in openbaar opgehangen worden….

We mogen niet toelaten dat opstandelingen die voor hun rechten op straat zijn gekomen gearresteerd en gemarteld worden en tot zwijgen dwingen.

….Per slot, het Europese parlement moet naast Iraanse mensen staan en ik verzoek de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie dringend om ook naast de Iraanse mensen te staan en een einde te maken aan het huidige beleid. Naar mijn mening is het huidige beleid totaal mislukt. Dit beleid heeft het gezicht van Europa niet alleen bij het Iraanse volk maar ook bij alle volkeren in de hele wereld beschadigd

.Mensen kijken naar ons en wachten op ons actie

Ik ben van mening dat Europa nu stappen moet ondernemen

Anthea McIntyre lid van het EU parlement uit Engeland

Anthea McIntyre lid van het EU parlement uit Engeland

Iraanse regime pleegt misdaden tegen menselijkheid. De autoriteiten van dit regime zouden voor hun misdaden berecht moeten worden

We kunnen echt niet aan de kant staan en wat in Iran plaatsvindt negeren. De Europese Unie en internationale gemeenschap moeten gebruik van dodelijke wapens door de IRGC en veiligheidsagenten en paramilitairen veroordelen. De dood op 143 mensen is nauwkeuring door de Amnesty Internationaal geregistreerd. Maar ze zijn ook van mening dat het aantal doden zeker hoger is en ze zijn gericht doodgeschoten, onder wie Nikta Esfandani. Ze was 14 jaar oud en is op haar hoofd geschoten. Het is drie dagen geduurd totdat haar familie haar stoffelijke overschot van het regime terugkregen. Ze hebben drie dagen lang naar haar lijk gezocht en op de laatste dag heeft het regime het lijk aan de familie gegeven. Onze rectie op de misdaden van het regime is tot nu toe schaamteloos en ongepast geweest. We moeten de berechting van misdadige Iraanse autoriteiten opdringen en zolang het regime doorgaat met de misdaad tegen de menselijkheid mag geen gemeenschappelijke commissie met dit regime opgericht worden

Jan zahradil lid van het EU parlementslid uit Republiek Tsjechië

Jan zahradil lid van het EU parlementslid uit Republiek Tsjechië

Het regime van Iran is de hoofdvijand van ons en alle westerse krachten in de regio. We waren in de jaren getuige geweest dat het regime van Iran onophoudelijk geprobeerd hegemonie te hebben in de regio. Het fundamentalistische bewind van Iran heeft haar invloed in Irak, Syrië en Libanon uitgebreid en verstoort constant de stabiliteit van deze landen. Nu is de tijd aangebroken dat een einde wordt gemaakt aan de invloed van Iran en ook tijd is aangebroken de verzoeningspolitiek met de Iran stop te zetten

Anna Fotyga EU parlementslid uit Poland

Anna Fotyga EU parlementslid uit Polen

We moeten ons degelijk zorgen maken om de toestand en omstandigheden van arrestanten.
De kans is groot dat zoals verleden, toen de politieke gevangen massaal geëxecuteerd werden, zij ook hetzelfde lot krijgen
In plaats van glimlachen tegen de mollahs, zijn we verplicht om gebaseerd op het internationaal recht ingrijpen.

Wij Europeanen herenigen ons van harte met dappere Iraanse mensen en we roepen met hun samen hetzelfde leus: “we willen de Islamitische Republiek niet”
Overal in de regio en waar ook oorlog gaande is, wordt de sporen van interventie van Iran (het regime) gezien, dat druist met vrede en stabilisatie in de regio

Dit terwijl grof geweld tegen de Iraanse mensen wordt voortgezet. Stammen en verschillende etnische groepen binnen Iran zijn in de afgelopen dagen en der loop van vorig jaar gecoördineerd tegen het regime van de mollahs in opstand gekomen

De recente demonstraties en opstanden in 31 provincies en in de meeste Iraanse steden waren zeer uitgebreid. Internet was geblokkeerd en barbaarse repressie van agenten van het regime tegen het volk was te vergelijken met het tijdperk van barbarisme. Meer dat 300 mensen zijn in de afgelopen 11 dagen om het leven gekomen en meer dan 10.000 mensen gearresteerd. We moeten ons degelijk zorgen maken om de toestand en omstandigheden van arrestanten. De kans is groot dat zoals verleden, toen de politieke gevangen massaal geëxecuteerd werden, zij ook hetzelfde lot krijgen. Hun lot zou blijkbaar ook te maken hebben gekregen met de buitengerechtelijke misdaden. Waarschijnlijk is er nog een misdaad tegen de menselijkheid . In plaats van glimlachen tegen de mollahs, zijn we verplicht om gebaseerd op het internationaal recht ingrijpen.