Onze stichting was de gastheer van vrienden van de mensenrechten op 21 december. Daar werd eerst een video over de opstand van het Iraanse volk getoond en daarna een video ter herdenking van de martelaren en politieke gevangenen in Iran.

In dit programma hebben de heren Ferry Wever en Gerrit van der Meer een toespraak over de mensenrechtenschendingen in Iran gehouden.

Meneer Wever sprak over de in de hele wereld door Iraanse ballingen georganiseerde bijeenkomsten en demonstraties voor solidariteit met de volksopstand in Iran. De VN Veiligheidsraad moet de religieuze fascisten van Iran berechten vanwege onderdrukking en bloedvergieten. De Verenigde Naties moeten ook snel een onderzoekcomité naar Iran sturen om de alarmerende berichten over doden, gewonden en gevangenen te onderzoeken. Gevangenen worden blootgesteld aan gruweldaden, martelingen en executie. De vorming van zo’n onderzoekcomité is dringend noodzakelijk.


In dit programma heeft Jaap Welleweerd, een jonge aanhanger van SMV van 14 jaar oud, over zijn kennis van de stichting via zijn ouders gesproken. Hij benadrukte de noodzaak van steun aan de wereldwijde campagne voor het redden van de levens van de politieke gevangenen, met name de 12000 arrestanten die sinds de recente vreedzame demonstraties vastzitten en gemarteld worden. De toespraak van Jaap Welleweerd werd met veel animo en applaus ontvangen.

In het programma werden gelukwensen voor Kerst en Nieuwjaar aan alle gewaardeerde vrienden uitgesproken en werd iedereen bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar.