27 december 2019 – Actievoeren voor mensenrechten heeft succes: in een partij-overstijgend besluit veroordeelt het EU-Parlement de onderdrukking in Iran scherp en roept het de Verenigde Naties op, onmiddellijk een breed onderzoek naar de zware mensenrechtenschendingen in te stellen.

Op 19 december heeft het Europese Parlement een door alle fracties ondersteunde motie aangenomen, waarin het gewelddadige optreden van het regime in Teheran tegen de jongste protesten, nadrukkelijk wordt veroordeeld.

Sinds half november oefent het regime in heel Iran zeer wrede onderdrukking uit, om verdere protesten te verhinderen. In veel Iraanse steden hebben troepen van het regime met scherp op vreedzame demonstranten geschoten.

Mensenrechtenorganisaties maken melding van meer dan 1.500 gedode demonstranten, waaronder talrijke vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt op meerdere duizenden geschat. In heel Iran duren de massa-arrestaties voort.

In de resolutie besluit van 19 december stelt het Europese Parlement vast:

  • De Iraanse veiligheidstroepen hebben ondanks herhaalde internationale oproepen voor terughoudendheid, buitenproportionele middelen en geweld ingezet tegen de demonstranten.
  • Volgens berichten van maatschappelijke groeperingen hebben Iraanse veiligheidstroepen het vuur geopend op ongewapende demonstranten, die geen direct gevaar vormden, kennelijk met de bedoeling mensen te doden.
  • Volgens berichten van Amnesty International werden minstens 304 mensen, waaronder kinderen, gedood en raakten nog veel meer gewond.
  • Duizenden demonstranten, zoals journalisten, mensenrechtenactivisten en studenten werden gearresteerd.
  • Iraanse staatsorganen blokkeerden vanaf 16 november gedurende vijf dagen alle internetverbindingen, zodat de mensen in Iran in principe niet meer de mogelijkheid hadden via het internet te communiceren en er geen informatie over het wrede optreden verspreid kon worden.

Het EU-Parlement “betreurt het wijdverbreide en buitenproportionele gebruik van geweld van de zijde van Iran tegen geweldloze demonstranten, die niet meer deden dan gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting, het recht van vereniging en vreedzame vergadering”, en benadrukt dat dergelijke maatregelen niet acceptabel zijn. Bovendien roept het de Iraanse staatsorganen “nadrukkelijk op het totaal aantal dodelijke slachtoffers en gearresteerde personen bekend te maken, onmiddellijk een onafhankelijk en transparant onderzoek in te stellen naar het moedwillige en overmatige gebruik van geweld, inclusief directe aanvallen op demonstranten, door de veiligheidstroepen, en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.”

In het besluit wordt geëist dat “alle demonstranten, mensenrechtenactivisten en journalisten, die momenteel in Iran gevangen zitten, omdat ze gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrije meningsuiting en vergadering, onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.” De staatorganen worden opgeroepen, alle families te informeren over de verblijfplaats van hun verwanten. Daarenboven dient aan advocaten en internationale waarnemers ongehinderde toegang te worden verleend tot alle personen, die tijdens de protesten werden gearresteerd. Aan de internationale gemeenschap dient de identiteit van de arrestanten bekend te worden gemaakt.

In scherpe bewoordingen wordt de beslissing van Iran veroordeeld om de toegang via internet tot het wereldwijde web te blokkeren, waardoor de communicatie en de vrije informatiestromen voor haar burgers werden verbroken. Dergelijke maatregelen zijn een duidelijke schending van het recht op vrije meningsuiting. Alle blokkades van de communicatie via internet moeten worden opgeheven.

Het EU-Parlement “roept de Verenigde Naties en in het bijzonder de Raad voor de Mensenrechten op, onmiddellijk een breed onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in de laatste weken en de toestand van de mensenrechten in Iran, onder leiding van speciaal rapporteurs van de Verenigde Naties. De beschuldigingen van ernstige mensenrechtenschendingen, die sinds het begin van de protesten vernomen zijn, dienen te worden opgehelderd, en aan de personen die dit onderzoek uitvoeren dient door Iran onbeperkte toegang te worden verleend.

Foto’s van demonstranten, die sinds 15 november in Iran door regeringstroepen werden gedood.