02-01-2020 – Dertien meer Nobel gelauwerden hebben zich aangesloten bij een brief, eerder door viertien andere Nobel gelauwerden geschreven aan de UN Secretaris-Generaal Antonio Guterres, ten aanzien van neerslaan van de protesten in Iran door Iran’s Regime.

Zij schreven: “Wij, de Nobel gelauwerden die deze brief ondertekenen, willen daarmee uitdrukken onze ernstige zorgen over het recente onderdrukking van anti-regime demonstranten in Iran en veroordelen het gebruik van dodelijk geweld door veiligheidstroepen tegen onschuldige mensen die eisen dat hun rechten worden gerespecteerd”.

Nobel gelauwerden voegden daar aan toe: “Naast onze wetenschappelijke verplichtingen om wetenschap te bevorderen en het leven van mensen te verbeteren, geloven wij ook sterk dat het verdedigen van menselijke rechten wereldwijd onze plicht is. Daarom, verzoeken wij dringend dat de VN onmiddelijk ingrijpt om verdere gruweldaden door het Iraanse Regime tegen hun eigen mensen en stellen voor dat de VN leden zo snel mogelijk samenkomen om de crisis te bespreken en stappen te ondernemen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Dientengevolge vragen wij dat de VN een multinationaal onderzoeks commissie Iran bezoekt, en een gedetaileerd onderzoek instelt naar de toestand en in het bijzonder om informatie te verkrijgen over degenen die zijn vermoord, gewond, of gearresteerd.

Allen van ons, die erom geven, moeten onze volle steun en solidariteit bieden aan de dappere mensen van Iran. Zij verdienen niets minder”