De Internationale Holocaust Herdenkingsdag op 27 januari is de dag waarop de tragedie van de Holocaust, die plaats vond gedurende de Tweede Wereldoorlog, wordt herdacht. Deze houdt de herinnering levend aan de rassenmoord, die het leven kostte aan 6 miljoen Joden en 11 miljoen anderen, gepleegd door het Nazi-regiem en zijn aanhangers.[1] De dag werd ingesteld middels de resolutie 60/7 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 1 november 2005, tijdens de 42-ste plenaire vergadering.[2] De resolutie kwam tot stand na een speciale vergadering, die eerder dat jaar op 24 januari 2005 door de Algemene Vergadering werd gehouden ter gelegenheid van de 60-ste herdenking van de bevrijding van de nazi-concentratiekampen en het einde van de Holocaust.

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Birkenau, het grootste nazi-concentratie- en dodenkamp, bevrijd door het Rode leger.

Resolutie 60/7, die 27 januari als Internationale Holocaust Herdenkingsdag vaststelt, dringt er bij iedere lidstaat op aan de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levend te houden en moedigt de ontwikkeling van lesmateriaal over de geschiedenis van de Holocaust aan, om op deze manier toekomstige daden van genocide te voorkomen.

De resolutie verwerpt iedere ontkenning van de Holocaust als feit en veroordeelt alle uitingen van godsdienstige intolerantie, opruiing, kwelling en gebruik van geweld tegenover personen of gemeenschappen die een etnische of godsdienstige oorsprong hebben. De resolutie roept ook op om de plaatsen, die in de Holocaust gebruikt werden als dodenkampen van de nazi’s, concentratiekampen, werkkampen en gevangenissen, in stand te houden. Ook roept de resolutie op om een VN programma te ontwikkelen om de maatschappij zich bezig te laten houden met de herdenking en de gevolgen van de Holocaust.

Het belang van de tekst is gelegen in twee benaderingen: de ene heeft te maken met de herinnering en herdenking van hen die werden vermoord tijdens de Holocaust, de andere met het in kennis stellen van toekomstige generaties met de verschrikkingen ervan.

We moeten dus verder gaan dan alleen de herinnering en ons ervan verzekeren dat nieuwe generaties de geschiedenis kennen. We moeten de lessen van de Holocaust toepassen op de tegenwoordige wereld. En we moeten onze uiterste best doen om alle volken die bescherming en rechten te geven, waarvoor de Verenigde Naties staan.Attachments