14 januari 2020 – Pastor Hossein Soodmand werd opgepakt en gemarteld en vervolgens opgehangen na door een shariarechtbank te zijn veroordeeld wegens afvalligheid. Begin december werd zijn ongemarkeerde graf, waarop zijn familie alleen een simpele stenen plaat mocht leggen, met een bulldozer vernietigd.

• Hossein Soodmand, die zich al voor de revolutie in 1979 had bekeerd, werd in 1990 ter dood gebracht
• Hij was de laatste persoon die werd terechtgesteld omdat hij zich had afgekeerd van zijn geloof, wat gold als een misdrijf
• Soodmand werd begraven in ‘vervloekte grond’ in Mashhad, zijn geboorteplaats
• Begin december werd zijn ongemarkeerde graf met een bulldozer vernietigd
Zijn dochter Rashin Soodmand vertelde Article 18, een groep die zich beijvert voor religieuze vrijheid in Iran: ‘Jarenlang moesten we naar deze afgelegen plaats reizen om zijn ongemarkeerde graf te bezoeken, en we mochten er zelfs geen grafsteen met zijn naam erop plaatsen. En nu beroven ze ons van het enige aandenken aan hem. We zullen aangaande deze respectloosheid en wreedheid een klacht indienen bij elke daartoe geëigende nationale en internationale instelling.

Een woordvoerder van Article 18 vertelde Fox News dat het besluit om het graf van Soodmand te vernietigen naar alle waarschijnlijkheid was genomen door overheidsfunctionarissen. ‘De Iraanse autoriteiten gaven daartoe opdracht,’ zei hij tegen de presentator van Fox. ‘We weten niet wie het precies was – misschien de plaatselijke burgemeester – maar we hebben te horen gekregen dat ze bezig zijn de begraafplaats uit te breiden en kavels verkopen aan welgestelde families die dat kunnen betalen.’

Pastor Soodmand groeide op in een buitenwijk van Mashhad, de op een na grootste stad van Iran. Zijn familie behoorde tot de middenklasse en was redelijk gelovig. Als jongen pestte hij en zijn vrienden vaak christenen door ze te zeggen dat ze ‘onrein’ waren en te bekogelen met stenen. Op een keer vernielde hij – hij was toen zeven – met een door hem gegooide steen een wateremmer van een vrouw, waarna hij ervandoor ging, struikelde en zijn knie bezeerde. Hij dacht dat de christelijke vrouw hem zou straffen, maar ze hielp hem overeind, maakte zijn wond schoon en gaf hem een paar snoepjes.

Volgens een overlijdensbericht bleef deze vriendelijke daad hem voor altijd bij en vormde die de kiem die hem ertoe bracht zich te bekeren tot het christelijke geloof. Deze eerste aanzet werd versterkt toen hij in de periode van zijn militaire dienst op een keer naar een ziekenhuis werd gebracht, alwaar hij een Armeense christen ontmoette die hem een kruis gaf. Naar verluidt vertelde Soodman dat in de daaropvolgende nacht Jezus verscheen in een droom, die hem iets te eten gaf. Toen hij ’s morgens wakker werd, voelde hij zich een stuk beter en verliet hij het ziekenhuis.

De pastor vertelde daarna aan zijn familie dat hij had besloten zich te bekeren tot het christendom en werd verzocht te vertrekken. Hij verhuisde naar Teheran, waar hij de kost verdiende als straathandelaar, samenleefde met christenen en zich wijdde aan het bestuderen van de Bijbel. Hij behoorde tot de beste leerlingen in de Bijbellessen en ging in het hele land boeken verkopen voor de Bible Society.

Hossein Soodmand trouwde in 1970 met Mahtab Noorvash, een blinde vrouw voor wie hij zorgde, en ze woonden in Isfahan. Hij sloot zich aan bij de Assemblies of God en werd assistent-pastor en een tijd later pastor. In 1988 verhuisde hij met zijn vrouw en twee kinderen naar Mashhad, waar hij tot pastor werd gewijd.

Zijn kerk zag zich echter gedwongen de deuren te sluiten vanwege de vervolging van christenen, en hij werd gearresteerd door de religieuze politie en gemarteld. Hossein bleef na zijn vrijlating actief als christen, met als gevolg dat hij in 1990 opnieuw werd gearresteerd en in isoleercel werd gestopt alvorens te worden terechtgesteld.

Lees verder: Iranian authorities bulldozed grave of executed Christian pastor: family | Fox News