SMV: de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft 6 pagina’s vrijgegeven gerapporteerd aan de 43e Algemene Vergadering van de VN over de mensenrechtensituatie in Iran tot 1 november 2019. Het rapport, opgesteld in overeenstemming met de vorige resolutie van de Algemene Vergadering, bevat informatie over de modellen en daarmee samenhangende trends, de voortgang bij de uitvoering van resolutie 74/167 en aanbevelingen voor de verbetering van de uitvoering van eerdere resoluties.

Het casusrapport vermeldt een aantal mensenrechtenkwesties zoals; voortdurende doodvonnissen voor kinderen, zware straffen op basis van beveiligingslasten voor mensenrechtenactivisten, arbeidsactivisten, journalisten, milieuactivisten, in Iran.

SMV: Het periodieke rapport van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, richtte zich tot de drieënveertigste Algemene Vergadering van de VN.

Het rapport, opgesteld door de secretaris-generaal overeenkomstig resolutie 74/167 van de algemene vergadering en openbaar gemaakt op maandag 17 februari, biedt een periodiek rapport met informatie over de modellen en trends in verband met de resolutie en de voortgang ervan of enkele suggesties voor verbetering van de implementatie.

U kunt het volledige rapport lezen in de onderstaande link: https://undocs.org/en/A/RES/74/167 of zie bijlage