Volgens opgaven van de UN-expert voor Mensenrechten in Iran, Javaid Rehman, breidt het Corona virus zich uit in Iraanse gevangenissen. Overbevolking, gebrekkige voeding, ontoereikende hygiëne en gebrekkige medische verzorging verhogen het infectie gevaar. Het leven van veel gevangenen is in gevaar.

Javaid Rehman (Foto), speciale UN verslaggever van de Mensenrechten toestand in Iran, heeft de UN-Mensenrechtraad in Genève op 9 maart zijn halfjaarverslag aangeboden, die voortdurende zware Mensenrecht schendingen in Iran documenteerd.
 
De UN-expert wees er op, dat de gevangen in de gevangenis van het Teheraanse Regime aan zware mensenrecht schendingen onderworpen worden. Bijzonder zorgelijk is de toestand van mensen die tijdens de de burgerprotesten in november 2019 aangehouden werden en sindsdien in verschillende gevangenissen in het land vastzitten. Vele van hen zijn aan foltering en mishandeling blootgesteld. De noodzakelijke medische verzorging werd hen geweigerd.
Volgens opgaven van Javaid Rehman breidt het Corona virus zich uit in Iraanse gevangenissen waar overbevolking, gebrekkige voeding, ontoereikende hygiëne een groot probleem zijn. Er zijn weliswaar gevangenenen vanwege de Corona crisis vrijgelaten, maar toch zijn de meeste politieke gevangenen, en vele van hen die gedurende de burgerprotesten in november 2019 gevangen genomen zijn, nog steeds gevangen.
Wegens het hoge infectie gevaar vroeg de speciale UN verslaggever de directe vrijlating van ook die gevangenen, die toch al om politieke redenen willekeurig gevangen gehouden worden. Onder de gevangenen die zelfs een tijdelijke vrijlating werden geweigerd, zijn naar verluidt meerdere gevangenen met dubbele nationaliteit evenals vele bekende Mensenrecht verdedigers.
 
In zijn halfjaarbericht uitte de UN-expert zich gechoqueerd over het dodelijke geweld waarmee het Teeheraanse Regime gereageerd heeft op de burgerprotesten in novenber 2019. Volgens berichten van Mensenrecht groepen werden in november in totaal 1500 mensen gedood, toen de troepen van het Regime vreedzame protestbijeenkomsten onder schot namen. Duizenden demonstranten werden gevangen genomen.
Javaid Rehman  wijst er in zijn bericht op dat vele gevangenen door foltering gedwongen werden zichzelf te belasten, en daarna in onrechtmatige rechtszaken enkel op grond van deze valse bekentenissen tot zware straffen veroordeeeld werden.
meer Informatie
 
Sinds juli 2018 neemt Prof. Javaid Rehman het ambt van speciale UN verslaggever waar. Rehman is professor voor internationale Mensenrechten en Islamitisch recht aan een Londense universiteit. Hij heeft de opdracht de Mensenrecht situatie in Iran te onderzoeken en te documenteren en om de UN Mensenrechtenraad en de UN vergadering halfjaarberichten daarover voor te leggen.