Moge de mooie en gelukkige ochtend van Pasen u en de uwen heel veel geluk, overvloed en zegen in uw leven brengen.

De SMV wenst u en uw gezin de beste paasdag aller tijden. Mogen rijkdom, gezondheid, geluk en liefde in uw gezin met sprongen toenemen.

De geschiedenis van Pasen

De vroege Latijnse naam voor de week van Pasen was ‘hebdomada alba’ of ‘witte week’, terwijl de zondag na Pasen dag ‘dominica in albis’ werd genoemd vanwege de witte gewaden van degenen die pas waren gedoopt. Het woord ‘alba’ betekent in het Latijn zowel ‘wit’ als ‘zonsopgang’.

 

Verbinding met Pesach

De dag voor zijn kruisiging vierde Jezus het Pesach met zijn discipelen. Deze gebeurtenis staat bekend als het Laatste Avondmaal. Pesach is het feest waarop Joden hun vrijheid en de uittocht uit Egypte gedenken. Tijdens deze Pesachviering vertelde Jezus zijn discipelen dat het brood zijn lichaam, dat gebroken zou worden, symboliseert en de wijn zijn bloed, dat vergoten zou worden tot vergeving van zonden (Mattheüs 26 : 17-30). Het laatste avondmaal wordt tegenwoordig in kerken en religieuze diensten herdacht door de communie te houden en brood en wijn te delen om het offer van Jezus te gedenken.

Jezus werd na de Pesachmaaltijd gearresteerd terwijl hij aan het bidden was in de hof van Getsemane. Vervolgens werd hij voorgeleid voor de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus.

Oorsprong en geschiedenis van paaseieren

Veel oude culturen zagen eieren als een symbool van het leven. Hindoes, Egyptenaren, Perzen en Feniciërs geloofden dat de wereld begon met een enorm ei. De Perzen, Grieken en Chinezen gaven elkaar tijdens lentefeesten eieren om het nieuwe leven overal om hen heen te vieren. Andere bronnen zeggen dat men tijdens lentefeesten in Egypte, Perzië, Griekenland en Rome beschilderde eieren at. In de oude druïdeoverlevering waren de eieren van slangen heilig en stonden ze voor het leven.

Vroege christenen keken naar de connectie die eieren met het leven hadden en besloten dat eieren een onderdeel konden zijn van hun viering van de opstanding van Christus.

 

Oorsprong en geschiedenis van de paashaas

Er zijn verschillende redenen waarom het konijn of de haas geassocieerd wordt met Pasen. Het meest voor de hand liggend is de vruchtbaarheid van de haas. Pasen komt in de lente en viert het nieuwe leven. De haas is ook een oud symbool voor de maan. De paasdatum hangt af van de maanstand.

Het paaslam

Het lam komt van het Joodse Pesach waar elke familie een lam slachtte als offer. Toen Christus voor iedereen het Pesachlam werd, werd het lam een symbool voor Zijn offer.

Johannes 1 : 29 – “De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ ”

1 Petrus 1 : 18-21 – “Want u weet dat u niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud bent verlost van de lege manier van leven die u door uw voorouders is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van Christus, een lam zonder smet of gebrek. Hij werd uitverkoren vóór de schepping van de wereld, maar werd in deze laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem heeft verheerlijkt, en dus uw geloof en hoop is in God.”

Paaslelies

De paaslelie is een nieuwe toevoeging aan de paasvieringen. Door de jaren heen gebruikten schilders en beeldhouwers de witte Madonna-lelie om zuiverheid en onschuld te symboliseren, vaak verwijzend naar Maria.