Struan Stevenson, 17 april 2020 – Als een karakteristiek, onberispelijk voorbeeld van slechte timing, heeft de Iraanse Algemene Rekenkamer, op 14 april, een verbijsterend rapport aan het Iraanse Parlement uitgebracht, dat laat zien dat er $ 4,8 miljard ontbreekt in het overzicht van de overheidsuitgaven van 2018, wat wijst op een enorm geval van corruptie van de regerende moellahs. Dit komt op precies het ogenblik dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het verzoek van het Iraanse regime in overweging had genomen om hen een hulppakket van $ 5 miljard toe te staan om door de corona-crisis heen te komen, de onthulling was wat minder dan nuttig. Het rapport van de rekenkamer laat zien hoe er $ 31,4 miljard door de overheid was uitgetrokken voor het importeren van goederen in 2018, terwijl in werkelijkheid slechts $ 26.6 miljard aan goederen werd verkregen, wat rest is een in het oog springend gat van $ 4.8 miljard.

Adel Azar, het hoofd van de Algemene Rekenkamer, vertelde het parlement dat zijn rapport aangeeft dat er op een hoog niveau sprake is van corruptie door ambtenaren van de overheid, die fondsen verwerven tegen een wisselkoers van de overheid, die veel voordeliger is dan die geldt voor de open markt.  Hij noemde 63 gevallen van fraude door hooggeplaatste ambtenaren, die elk $ 50 tot $ 100 miljoen hebben gekregen om goederen te importeren, maar hij memoreerde dat slechts 15 van deze fraudeurs bij het openbaar ministerie bekend waren gemaakt. De president van Iran,  Hassan Rouhani,  heeft beweerd dat zijn land geen middelen heeft om mensen bij te staan gedurende de COVID-19-pandemie en heeft om hulp gevraagd van het IMF voor de bevolking gedurende deze epidemie, ondanks het feit dat de Opperste Leider, Ali Khamenei, een vermogen heeft van $ 200 miljard in stichtingen, die niet aan belasting onderhevig zijn en die niet worden gecontroleerd door welk overheidsorgaan dan ook.

Afgelopen week zei Rouhani dat het IMF zich schuldig zou maken aan discriminatie als het er voor koos geen geld aan Iran over te maken, dat immers lid is van het IMF. Maar het IMF zal zonder twijfel het verzoek van Iran zorgvuldig bekijken tegen de achtergrond van de geïnstitutionaliseerde corruptie. Jihad Azour, de directeur Midden-Oosten en Centraal-Azië van het IMF, heeft tegen de pers gezegd: “We hebben een verzoek om hulp ontvangen en omdat we in de laatste tijd weinig bemoeienis met Iran hebben gehad, zal het proces van het inwinnen van informatie, die we nodig hebben om een juiste afweging te maken, enige tijd vergen.”

Het religieuze regime heeft ermee geworsteld om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, hoewel het herhaaldelijk foute verklaringen naar buiten bracht. Op 14  april beweerde het dat COVID-19 74877 mensen had geïnfecteerd en er 4683 had gedood, terwijl nauwkeurige, dagelijkse verslagen via het uitgestrekte netwerk in Iran laten zien dat het gaat om werkelijke aantallen van meer dan 800000 geïnfecteerden en 29000 doden, verspreid over geheel Iran. Deze getallen laten zien dat Iran nu het meest getroffen gebied op aarde is, niettegenstaande de verzekering van president Rouhani dat het veilig voor de mensen is om weer aan het werk te gaan en de scholen weer open kunnen. Veel winkels, fabrieken en werkplaatsen hebben nu hun werkzaamheden hervat, waarmee de verspreiding van het virus wordt verergerd. Rouhani blufte zelfs dat “Geen enkele patiënt werd bij een ziekenhuis geweigerd in welke provincie of in welke stad in het land dan ook. Er zijn ons geen gevallen bekend van een tekort aan IC-plaatsen, als een patiënt die speciaal nodig had… We kennen geen enkel geval van weigering vanwege armoede bij een ziekenhuis in de laatste drie maanden… Iedereen met een verzekering werd toegelaten en bij financiële problemen hoefde een patiënt niet te betalen.”

In directe tegenspraak daarmee, vertelde de plaatsvervangende minister van gezondheid van Iran, Alireza Raissi, aan het dagblad Entekhab: “We hebben geen precies inzicht in het werkelijke aantal (slachtoffers), en we kunnen niet zomaar onze statistieken met twee of drie vermenigvuldigen, maar het is zeker dat de gevallen die we hebben geregistreerd geen afspiegeling zijn van de werkelijke statistieken… Het aantal mensen dat is geïnfecteerd moet veel hoger liggen.  Claims dat er 800000 mensen zijn besmet en dat het aantal van hen die zijn gestorven vele malen hoger is dan het aantal dat wij hebben bekend gemaakt, deze getallen liggen dichter bij de waarheid.”

Teheran heeft de epidemie gebruikt om Washington van zijn ‘maximale druk’ politiek te beschuldigen, men beweert dat de sancties, opgelegd door de VS, hun mogelijkheden om de ziekte effectief te bestrijden, hebben verminderd, niettegenstaande het feit dat de sancties geen betrekking hadden op medische en humanitaire hulpmiddelen. Maar de reeds lang bestaande politiek van de ayatollahs van bluf, leugen en de waarheid verhullen is op hen teruggekaatst gedurende de COVID-19 crisis. Het beetje vertrouwen, dat een klein deel van de maatschappij nog steeds had in het regime, is nu verdampt, zodat de president van de VS, Donald Trump, werd aangemoedigd om te zeggen dat hij zich sterk maakte om het IMF-hulppakket van $  5 miljard te blokkeren. Als grootste aandeelhouder van het IMF, draait het om Trump voor een mogelijk veto tegen de lening. Hij heeft al blijk gegeven van zijn ongenoegen met de Wereld Gezondheid Organisatie door de zeer grote bijdrage van de VS aan hun budget voor de komende zestig dagen op te schorten. Waarschijnlijk wil het IMF niet een dergelijk lot over zich afroepen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS en de Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, beschouwt Iran als de grootste sponsor van terrorisme ter wereld, hij wijst op de voortdurende steun aan Bashar al-Assad in Syrië, de Houthis in Jemen, Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza en de Shi’ia milities in Irak. Pompeo blijft tegen de gift van het IMF, hij gelooft dat het nooit naar ziekenhuizen, verpleegkundigen en doctoren, die deze hulp nodig hebben, zal gaan.  Daarentegen is de EU, als de leidende verzoener met het regime in Iran, begonnen met een Iran-EU betalingsmechanisme, met Frankrijk, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk, die een handelsovereenkomst met de moellahs sluiten, dat direct in strijd is met de sancties die de VS heeft opgelegd.

De EU schijnt te vergeten dat, terwijl Irans bevolking van 80 miljoen geconfronteerd wordt met de dagelijkse stijging van het dodental ten gevolge van het corona-virus, het regime en zijn terroristische Islamische Revolutionair Garde (IRGC)  op een reusachtige, jihad oorlog, schatkist zit, met een geschatte waarde van $ 300 miljard. Ze kiezen ervoor om hun geld op het spel te zetten met een Heilige Oorlog tegen hun Midden-Oosten buren en het financieren van het internationale terrorisme, dan om hun eigen bevolking te steunen. Het religieuze bewind met zijn onderdrukking, corruptie en gebrek aan menselijkheid, zijn sponsoring van terrorisme moet genoeg redenen opleveren om het IMF af te houden van financiële hulp in de toekomst.

 STRUAN STEVENSON

Struan Stevenson is de Coördinator voor Verandering in Iran (CIC). Hij was lid van het Europese Parlement en vertegenwoordigde Schotland (1999-2014), hij was president van de afvaardiging van het Parlement voor de betrekkingen met Irak (2009-14) en voorzitter van de Vrienden van een Vrij Iran in het Parlement (2004-14). Hij is een internationaal docent over het Midden-Oosten en president van de Europese vereniging voor Vrijheid in Irak (EIFA).