Zelfs tijdens de corona-epidemie blijft het Iraanse regime mensen executeren. Ook minderjarigen blijven niet gespaard.

23 april 2020 – Op 21 april werd in Iran opnieuw een gevangene geëxecuteerd die als minderjarige ter dood was veroordeeld. Daarmee heeft het regime in Teheran zich weer niets aangetrokken van de internationaal toepasselijke mensenrechtenwetgeving. Die verbiedt zonder uitzondering strikt het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen.

De bij zijn executie 22-jarige Shayan Saeedpour werd op 17-jarige leeftijd gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld in een oneerlijk proces. De geesteszieke gevangene werd door ophanging geëxecuteerd in de gevangenis in de westelijke Iraanse stad Saqez, waarbij het regime alle internationale protesten negeerde.

De mensenrechtencommissaris van de Bondsregering, Bärbel Kofler, had tevergeefs een beroep op het regime in Iran gedaan om de executie niet uit te voeren. In een persbericht van 20 april verklaarde ze onder meer:

‘Ik ben zeer bezorgd over het nieuws dat de executie van de jonge Iraanse Shayan Saeedpour op handen is. Hij was ten tijde van de daden waarvan hij beschuldigd werd pas 17 jaar oud en zou onder psychiatrische behandeling hebben gestaan. Er zijn bij verschillende mensenrechtenorganisaties grote twijfels of zijn procedure in overeenstemming was met de principes van de rechtsstaat.

Als het doodvonnis van Shayan Saeedpour wordt uitgevoerd zou dit een onaanvaardbare schending van het internationaal recht zijn: Iran heeft zowel het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind als het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geratificeerd, die beide de executie van mensen die ten tijde van de misdaad minderjarig waren verbieden.

De Bondsregering verwerpt de doodstraf onder alle omstandigheden en ongeacht de begane misdaad. Ik dring er daarom bij de Iraanse gerechtelijke autoriteiten op aan om de geplande uitvoering niet uit te voeren: Shayan Saeedpour moet de mogelijkheid hebben van een eerlijk proces op grond van de beginselen van de rechtsstaat – zonder de doodstraf.“

Den Haag: Protest tegen de doodstraf in Iran

In Genève waren de mensenrechtenexperts Javaid Rehman en Agnes Callamard van de VN op 21 april geschokt dat de Iraanse heersers met deze executie opnieuw hun internationale verplichtingen schonden. Ze hebben de Iraanse regering en rechterlijke macht herhaaldelijk op de ondubbelzinnigheid van het internationale recht gewezen. Het toepassen van de doodstraf op minderjarige delinquenten is ten strengste verboden en de uitoefening ervan is een monsterachtige schending van het recht op leven. Volgens mensenrechtenactivisten valt te vrezen dat er in Iran mogelijk nog meer executies volgen.

meer Informatie
Amnesty International noemde het een zoveelste bewijs dat het regime in Iran het recht op leven negeert. Shayan Saeedpour was een van de tientallen gevangenen die eind maart uit de Saqez-gevangenis ontsnapten uit angst het coronavirus op te lopen. Begin april werd hij opnieuw gearresteerd. Zijn executie was een vergelding, zei Amnesty, die de gevangenen moet intimideren en verdere protesten moet voorkomen.