Ondanks herhaalde interventies van de VN-mensenrechtencommissaris bij het Iraanse regime, aldus Michelle Bachelet, worden minderjarigen nog steeds ter dood veroordeeld en geëxecuteerd in Iran. Deze duidelijk illegale aanpak is onvergeeflijk en kan niet worden gerechtvaardigd.

In Iran werden binnen enkele dagen twee jonge gevangenen terechtgesteld die als minderjarige ter dood veroordeeld waren. Michelle Bachelet (foto), hoofd van het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, veroordeelde op 22 april de executies streng.

Bachelet zei dat dergelijke executies onder het internationale recht absoluut verboden zijn: “Verschillende VN-organen en deskundigen hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de veroordeling tot de doodstraf van mensen die ten tijde van de vermeende misdaad nog geen 18 jaar zijn ten strengste verboden is “.


De commissaris voor de mensenrechten wees erop dat gevangene Shayan Saeedpour (foto) op 21 april in de in de gevangenis van de West-Iraanse stad Saqez is geëxecuteerd door ophanging. Hij werd op 17-jarige leeftijd gearresteerd en vervolgens in een oneerlijk proces ter dood veroordeeld.

Op 18 april werd gevangene Majid Esmailzadeh geëxecuteerd in de gevangenis in de Noord-Iraanse stad Ardebil. Ook hij was ter dood veroordeeld voor een daad die hij als minderjarige zou hebben gepleegd.

Michelle Bachelet wees er verder op dat de 19-jarige gevangene Daniel Zeinolabedini (foto) begin april in de gevangenis in de West-Iraanse stad Miandoab door gardisten van het regime werd doodgeslagen. Danial Zeinolabedini werd geboren op 9 augustus 2000. Hij was minderjarig toen hij werd gearresteerd en door een regime-rechtbank ter dood werd veroordeeld. Hij werd beschuldigd van een moord die hij zou hebben gepleegd toen hij 17 jaar oud was. Hij ontkende de misdaad en betuigde zijn onschuld. Zeinolabedini zat sinds zijn veroordeling in een dodencel.

Ondanks herhaalde interventies van de VN-mensenrechtencommissaris bij het Iraanse regime, zei Bachelet, worden minderjarigen in Iran nog steeds ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Deze duidelijk illegale aanpak is onvergeeflijk en kan niet worden gerechtvaardigd. “Ik roep de Iraanse autoriteiten opnieuw op om te voldoen aan internationale mensenrechtenverplichtingen, de executie van minderjarige delinquenten te stoppen en alle doodvonnissen van deze aard in te trekken.”

Het feit dat twee van de jonge gevangenen die de afgelopen drie weken zijn gedood, betrokken zijn geweest bij protesten uit angst voor de verspreiding van COVID-19 in detentiecentra, suggereert dat binnenkort verdere executies van protesterende gevangenen zullen plaatsvinden, aldus de mensenrechtencommissaris.