19 Augustus 2020 – Het regime probeert Nasrin Sotoudeh onder druk te zetten door haar familie bloot te stellen aan vergeldingsmaatregelen. Op 17 augustus werd Mehraveh Khandan, de 20-jarige dochter van de advocate gearresteerd.

Nasrin Sotoudeh (foto), de bekendste Iraanse mensenrechtenadvocate, die in de Evin gevangenis van Teheran is opgesloten, heeft in een open brief opnieuw geëist dat de politieke gevangenen in Iran worden vrij gelaten. De advocate is in hongerstaking gegaan om haar eis kracht bij te zetten. Meer gevangenen hebben zich bij haar hongerstaking aangesloten. Nasrin Sotoudeh heeft de wereldgemeenschap al meermalen opgeroepen tot solidariteit en hulp, zodat daarmee de politieke gevangen in Iran kunnen vrijkomen.
De advocate maakt met haar protest ook duidelijk dat het corona-virus in de Iraanse gevangenissen woedt en dat de gevangenen, die in de regel onder mensonwaardige en onhygiënische omstandigheden leven, in ernstig gevaar verkeren om besmet te geraken. Dagelijks wordt melding gemaakt van nieuwe besmettingsgevallen, die in de huizen van bewaring volstrekt ontoereikend worden behandeld. Er is sprake van meerdere sterfgevallen onder de gevangenen.
Het regiem in Teheran weigert de invrijheidstelling van politieke gevangenen, ook als zij door ouderdom of ernstige aandoeningen in groot gevaar verkeren. Het gaat hier om onterecht veroordeelde gevangenen, waaronder mensenrechtenverdedigers, vrouwenrechtenactivisten, milieubeschermers en Iraanse vrouwen en mannen die aan vreedzame burgerprotesten hebben deelgenomen en daarbij volstrekt naar willekeur zijn opgepakt.
In augustus werden in afdeling 8 van de Evin gevangenis in Teheran 12 gedetineerden ziek door het COVID-19 virus, onder hen bevonden zich verscheidene politieke gevangenen. Nadat zij de symptomen van de COVID-19-ziekte vertoonden, werden de gedetineerden positief op het corona-virus getest en op 10 augustus naar de ziekenboeg van de gevangenis overgebracht. Hen werd voorlopige invrijheidstelling en verpleging in een ziekenhuis geweigerd.

Nasrin Sotoudeh met haar dochter Mehraveh Khandan

Ondertussen probeert het ministerie van justitie Nasrin Sotoudeh onder druk te zetten door haar familie bloot te stellen aan vergeldingsmaatregelen. Op 17 augustus werd de 20-jarige dochter van de advocate, Mehraveh Khandan, in de woning van het gezin door gardisten gearresteerd. Ze werd door vijf mannelijke gardisten naar de Evin gevangenis gebracht, waar zij door het Openbaar Ministerie op een geconstrueerde aanklacht in staat van beschuldiging werd gesteld. Ze werd pas na enkele uren, na betaling van een borgsom, voorlopig vrij gelaten.

Nasrin Sotoudeh, die tot de bekendste mensenrechtenactivistes in Iran behoort, die met de Sacharow-mensenrechtenprijs van het Parlement van de EU werd gehonoreerd, is sinds juni 2018 opgesloten in de Evin gevangenis van Teheran. Ze heeft in de afgelopen jaren vele politieke gevangenen en vrouwenrechtenactivistes verdedigd. Nasrin Sotoudeh zet zich ook in voor de afschaffing van de doodstraf en heeft minderjarigen gered van hun terechtstelling. Op grond hiervan zat zij al van 2010 tot 2013 in de gevangenis.

Nasrin Sotoudeh en haar echtgenoot Reza Khandan bij een stil protest in Teheran

In maart 2019 werd Nasrin Sotoudeh door een rechtbank van het regime, alleen maar voor haar inzet voor de mensenrechten tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen veroordeeld. Daarmee bedraagt haar totale straf nu 38 jaar, want de advocate was al in september 2016 op een andere aanklacht tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De veroordeling van Nasrin Sotoudeh heeft zowel in Iran als in de gehele wereld tot verontwaardiging en protesten geleid.