21 september wordt door de Verenigde Naties erkend als Internationale Dag van de Vrede. Internationale Dagen zijn gelegenheden om het grote publiek nader te informeren over zorgwekkende kwesties, om politieke wil en middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken en om stil te staan bij de verworvenheden van de mensheid. Een Internationale Dag dient daarnaast als graadmeter van de belangstelling die een bepaald onderwerp in de diverse delen van de wereld trekt. Vrede is een concept van maatschappelijke vriendschap en harmonie en het ontbreken van vijandigheid en geweld. In sociale zin betekent vrede dat er geen sprake is van conflicten, en dat er tussen individuen en heterogene groepen geen vrees bestaat voor geweld.

De mensheid is in de geschiedenis vaak gebukt gegaan onder oorlogen en geweld, maar vanaf het prille begin was er altijd een verlangen naar vrede. Vele levens zijn verloren gegaan in zinloze oorlogen en conflicten. In deze tijd vormt terrorisme, hoewel er hier en daar nog oorlogen woeden, de voornaamste bedreiging voor de wereldvrede.

Het Iraanse regime staat bekend als de grootste bevorderaar van terrorisme in de wereld. De lijst van terroristische gewelddaden van dit regime, dat in 1979 de macht greep, is lang. Op dit moment hebben vele landen te lijden van door Iran aangestuurde interventies en escalatie van oorlog, waaronder Jemen, Irak, Libanon, Syrië en Afghanistan.

Terrorisme en oorlogshitserij vormen, samen met onderdrukking in eigen land, de voornaamste pijlers voor het voortbestaan van het regime. Wat te doen? Zoals secretaris-generaal Antonio Guterres verklaarde: ‘Dit is de strijd van ons leven en een race tegen de tijd. We kunnen winnen, en we moeten winnen.’

Terroristen paaien en tegemoetkomen is niet de oplossing. Dat is keer op keer gebleken. De westerse mogendheden hebben veertig jaar lang gezocht naar een gematigde moellah, maar hoe ijveriger ze zochten, des te minder vonden ze.

Veertig jaar ervaring heeft uitgewezen dat onverschrokken verzet tegen tirannie de enige oplossing tegen repressie en dodelijk geweld is. De ultieme oplossing om de wereld te bevrijden van het religieuze fascisme van Iran als bron van alle crises in de regio is dat het Iraanse volk dit onwettige regime uit de weg ruimt door middel van goed georganiseerd verzet.

SMV bewijst eer aan de personen die hun leven hebben gegeven voor het herstel van vrede en vrijheid in Iran, de regio en de wereld.