23 september 2020 – Het regime in Teheran blijft weigeren om gedetineerde mensenrechtenverdedigers vrij te laten. Zij lopen een groot risico om met het coronavirus besmet te worden omdat het regime geen effectieve maatregelen heeft genomen om de gezondheid van de gevangenen te beschermen.

Verschillende mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hebben er opnieuw bij het regime van Teheran op aangedrongen om gedetineerde mensenrechtenverdedigers vrij te laten om hen te beschermen tegen COVID-19-besmetting.
Mary Lawlor, speciale VN-rapporteur over de situatie van mensenrechtenverdedigers, wees er op 16 september op dat gevangenen in Iran een ernstig risico lopen om met het coronavirus besmet te worden, aangezien het regime geen effectieve maatregelen neemt om de gezondheid van de gevangenen te beschermen. Mensenrechtenverdedigers, zei Lawlor, zouden helemaal niet in detentie moeten zitten en moeten nu worden vrijgelaten voordat hun verdere detentie tragische gevolgen heeft.

Deze eis wordt onder meer ondersteund door Javaid Rehman, speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, en Nils Melzer, speciale VN-rapporteur over foltering.

Mary Lawlor zei dat ze berichten had ontvangen dat de gezondheid van verschillende gedetineerde mensenrechtenactivisten achteruitging. Ze noemde onder meer advocaat en vrouwenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh, die sinds het begin van de coronapandemie met hongerstakingen protesteert tegen de aanhoudende opsluiting van mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen. Het feit dat mensenrechtenverdedigers meerdere keren in hongerstakingen gaan om te protesteren tegen hun gevangenschap is een indicatie van de ernst van de situatie en de detentievoorwaarden waaraan ze worden blootgesteld.

De VN-expert noemde andere gevangenen aan wie de vrijlating wordt geweigerd, waaronder mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi, die ondanks kanker nog steeds in de gevangenis zit. Ze wees erop dat de gevangenisstraffen van Iraanse mensenrechtenverdedigers steeds weer verlengd worden met behulp van extra aanklachten en veroordelingen, terwijl ze intussen in eenzame opsluiting worden vastgehouden en hun families worden onderworpen aan represailles.