28 september 2020 – De gezondheid van de Iraanse advocaat Nasrin Sotoudeh is zo verslechterd dat ze haar hongerstaking moest stoppen. De mensenrechtenactiviste blijft echter aandringen op haar eis voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran.

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh (foto), die na een wekenlange hongerstaking in een ziekenhuis in Teheran werd opgenomen, werd op 23 september teruggebracht naar de Evin-gevangenis zonder dat de behandeling was voltooid.
Haar man Reza Khandan meldde dat zijn vrouw zo afgeschermd was in het ziekenhuis dat niemand met haar in contact kon komen. Contact met familieleden of mensen in haar omgeving was verboden. Hij was daar met de twee kinderen naartoe gegaan in de hoop ze te kunnen zien. Het bleef echter maar bij een korte blik van een afstand. Ze werd in een rolstoel door de gang geduwd. De kinderen waren geschokt om hun moeder zo te zien.

Haar familie meldde dat de gezondheid van Nasrin Sotoudeh zo erg achteruitging dat ze de hongerstaking moest stoppen. De mensenrechtenactiviste blijft echter aandringen op haar eis voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran. Ze had met haar hongerstaking de aandacht gevestigd op het feit dat het coronavirus hoogtij viert in Iraanse gevangenissen en dat de gevangenen die in onmenselijke en onhygiënische omstandigheden moeten leven een groot risico lopen op besmetting.
Mensenrechtenactivisten over de hele wereld blijven campagne voeren voor de vrijlating van Nasrin Sotoudeh en andere politieke gevangenen in Iran met een internationale solidariteitscampagne. Op 25 september brachten 16 mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties een gezamenlijke verklaring uit waarin ze het regime van Teheran opriepen Nasrin Sotoudeh onmiddellijk vrij te laten. Ze zijn verontrust door het nieuws dat de advocaat ondanks haar verslechterende gezondheid is teruggestuurd naar de gevangenis.

Tot deze VN-experts, die allemaal gerenommeerde academici zijn op het gebied van mensenrechten en internationaal recht, behoren onder meer (op de foto van links naar rechts):

  • Javaid Rehman (Pakistan), speciaal rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran
  • Dubravka Šimonović (Kroatië), speciale rapporteur voor geweld tegen vrouwen
  • Nils Melzer (Zwitserland), speciaal rapporteur voor foltering
  • Diego García-Sayán (Peru), speciaal rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en aanklagers

De verklaring wordt ook ondersteund door Mary Lawlor, speciaal VN-rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers, en door verschillende leden van de VN-werkgroep voor willekeurige detentie.
De VN-experts wezen erop dat de detentie van Nasrin Sotoudeh willekeurig en daarom illegaal was. Haar gevangenschap is een vergelding van het regime voor haar onvermoeibare inzet voor de mensenrechten. Nasrin Sotoudeh is “een erkende mensenrechtenadvocaat die moedig opkomt voor de rechten van de mensen in Iran, ook al wordt ze al meer dan tien jaar onderworpen aan permanente represailles”, aldus de experts.
Nasrin Sotoudeh, die de Sacharovprijs voor de mensenrechten van het EU-Parlement ontving, werd in maart 2019 door een rechtbank van het regime veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen, uitsluitend vanwege haar inzet voor de mensenrechten.