5 november 2020 – Javaid Rehman bevestigt dat er duidelijk bewijs is dat de troepen van het regime in Iran buitensporig, dodelijk geweld hebben gebruikt tegen demonstranten. Het regime gebruikt de doodstraf tegen demonstranten om verdere vreedzame burgerprotesten te voorkomen.

Javaid Rehman (foto), de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, presenteerde op 26 oktober zijn jaarverslag aan de Algemene Vergadering van de VN. Rehman is hoogleraar internationale mensenrechten en islamitisch recht aan een universiteit in Londen. Zijn mandaat is om de mensenrechtensituatie in Iran te onderzoeken en te documenteren en hierover te rapporteren aan de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN.

De VN-deskundige riep op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar het gewelddadige optreden tegen de burgerprotesten van november 2019 en januari 2020 in Iran. De mensenrechtenschenders zouden moeten worden vervolgd. Hij wees erop dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van de burgerprotesten niet ter verantwoording zijn geroepen, terwijl de ernstige mensenrechtenschendingen tegen demonstranten voortduren.

Er is duidelijk bewijs, zei Rehman, dat de troepen van het regime in Iran buitensporig dodelijk geweld gebruikten tegen demonstranten, waarbij minstens 300 mensen omkwamen, onder wie vrouwen en kinderen.
De mensenrechtenexpert wees erop dat duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Gedetineerden werden gemarteld om hen te dwingen zichzelf met valse bekentenissen te beschuldigen. Vanwege dergelijke gedwongen bekentenissen werden deelnemers aan de burgerprotesten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of zelfs de dood.

Het regime in Iran gebruikt de doodstraf tegen demonstranten om verdere vreedzame burgerprotesten te voorkomen. De executie van de atleet Navid Afkari in september 2020 is indicatief voor deze aanpak. Hij had in augustus 2018 deelgenomen aan demonstraties.
Het rapport van de VN-expert geeft ook uiting aan zijn bezorgdheid over het feit dat het regime in Iran familieleden van gedode demonstranten lastigvalt of zelfs arresteert omdat ze in de openbaarheid treden en gerechtigheid eisen.

Attachments