De mensen in Iran die opkomen tegen de onderdrukking en de mensenrechten verdedigen hebben de bescherming en steun van de internationale gemeenschap nodig.
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, die elk jaar op 10 december wordt gevierd, herinneren we de mensen eraan dat het regime in Teheran een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld is. Willekeurige arrestaties, martelingen en executies zijn aan de orde van de dag onder de islamitische dictatuur. Er is geen vrijheid van meningsuiting of godsdienst in Iran. De inzet voor democratie en mensenrechten wordt op brute wijze onderdrukt.

Rapport van de federale regering bevestigt de verschrikkelijke mensenrechtensituatie in Iran

Het in december 2020 gepubliceerde mensenrechtenrapport van de Duitse regering bevestigt dat de mensenrechtensituatie in Iran is blijven verslechteren. In het rapport staat onder meer: “Iran is het land met het op een na hoogste aantal executies ter wereld. (…) Ook personen die ten tijde van hun misdrijf minderjarig waren kunnen geëxecuteerd worden. Het gerechtelijk apparaat is noch onafhankelijk, noch transparant. In gevallen van politieke strafrechtelijke vervolging is de keuze van de rechtsbijstand beperkt. Willekeurige arrestaties, gedwongen bekentenissen en druk op familieleden van mensenrechtenverdedigers komen vaak voor. Het strafsysteem wordt gekenmerkt door overvolle gevangenissen en onmenselijke omstandigheden.“

Teheran in januari 2020: massale protesten tegen de dictatuur

Moedige burgerprotesten voor mensenrechten

In Iran verzet een moedige protestbeweging zich tegen het islamistische regime. Alleen al in november 2019 demonstreerden burgers in meer dan 190 Iraanse steden met grote moed voor vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De landelijke massaprotesten waren gericht tegen het hele politieke systeem. Het was de meest massale volksopstand tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.

Ondanks massale onderdrukking en de coronapandemie werden de in de loop van 2020 onder alle maatschappelijke groeperingen in Iran telkens weer oplaaiende protesten tegen mensenrechtenschendingen steeds luider. Leraren, advocaten, journalisten, vakbondsleden, studenten, kunstenaars en vele andere burgers droegen eraan bij. De mensen in Iran grijpen elke gelegenheid aan om hun mensenrechten op te eisen via internet of met bijeenkomsten en stakingen.
Steeds meer burgers in Iran raken betrokken bij de groeiende beweging tegen de doodstraf. Ze gebruiken internet om op te roepen tot protesten tegen de doodstraf. Met waken en petities proberen ze naderende executies te voorkomen. Het is dankzij hun openlijke acties dat gevangenen werden gered van executie.

Solidariteit in Amsterdam: Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten protesteren tegen de executies in Iran

Mensenrechtenverdedigers hebben bescherming en solidariteit nodig

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de protesten van het Iraanse volk voor vrijheid en mensenrechten wereldwijd worden gehoord. De mensenrechtenbeweging in Iran heeft dringend meer bescherming en solidariteit van de wereldgemeenschap nodig. De VN, regeringen en parlementen over de hele wereld moeten alle actie ondernemen tegen de brutale onderdrukking in het land. De betrekkingen met het regime moeten afhankelijk worden gemaakt van eerbiediging van de mensenrechten. Als het gaat om mensenrechtenkwesties, moet de internationale druk op de machthebbers in Teheran toenemen, zodat de burgerprotesten voor vrijheid worden versterkt.