De zevenenzestigste overwinning, een universele campagne voor de veroordeling van de schending van de mensenrechten in Iran.

We danken alle mensenrechtenactivisten in Iran die ondanks zware repressie en censuur met het versturen van gedocumenteerde rapporten een belangrijke rol hebben gespeeld in deze overwinning.

17 december 2020 – Op woensdag 16 december 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een resolutie aangenomen waarin de ernstige en systematische schending van de mensenrechten in Iran wordt veroordeeld, waarmee het de 67e keer is dat VN-organen een resolutie hebben aangenomen waarin schendingen van de rechten in Iran worden veroordeeld. De resolutie kreeg 82 stemmen voor, waarmee de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de mensenrechtensituatie in het land werd uitgesproken.

De laatste veroordeling door het hoogste mensenrechtenorgaan van de VN geeft aan dat andere landen de ontwikkelingen binnen Iran volgen en zich bewust zijn van de wreedheden van de regering tegen haar burgers. Deze kwestie geeft de ayatollahs een signaal dat ze, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet kunnen doen wat ze willen tegen de mensen, zeggen Iraanse experts. Bovendien zou de wereld vanwege hun kwetsbare sociaaleconomische omstandigheden geen oog dichtknijpen voor hun misdaden en de voorwaarden inzake mensenrechten beschouwen als een cruciaal element bij alle gesprekken.

De resolutie veroordeelt de “hoge frequentie van het opleggen en uitvoeren van de doodstraf” in Iran. De AVVN vermeldt ook de internationale verplichtingen van de Iraanse regering, waaronder het verbod op executies van personen op basis van gedwongen bekentenissen.

Sinds de protesten tegen de regering van november 2019 hebben Iraanse ondervragers en gerechtelijke ambtenaren extreme en onmenselijke martelingen toegepast op gedetineerden, waarbij ze hen ertoe aanzetten om vermeende misdaden te bekennen. Volgens voormalige gevangenen zijn verschillende arrestanten omgekomen door zware martelingen en andere vormen van mishandeling.

Op 2 september 2020 heeft Amnesty International vernietigende informatie verstrekt die is verkregen via 60 interviews met vrijgelaten gevangenen van de protesten van november 2019. Ze getuigden dat ondervragers en folteraars vreselijke misdaden hebben begaan, waaronder mishandeling, geseling, seksueel misbruik en schijnexecuties om demonstranten te dwingen bekentenissen af te leggen op de televisie.

Ook beval de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli op 3 december 2019 de Omroeporganisatie van de Islamitische Republiek Iran (IRIB) gedwongen ‘bekentenissen’ uit te zenden van degenen die waren gearresteerd tijdens de ‘onrust en oproer’.
Dit bevel riep zelfs binnen de regering kritiek op.

Met name gerechtelijke ambtenaren dienen gedwongen bekentenissen in als betrouwbaar bewijs om beklaagden te veroordelen tot een langdurige gevangenisstraf en ook tot de doodstraf. Mostafa Salehi en Navid Afkari werden respectievelijk in augustus en september opgehangen op basis van door martelingen besmette bekentenissen. Ze verwierpen vaak hun woorden en kondigden aan dat hun bekentenissen werden gemarteld. De ‘rechters’ gaven echter geen krimp en spraken hun doodvonnissen uit.

De resolutie van de AVVN wijst ook op doodvonnissen die zijn uitgevaardigd en uitgevoerd voor “misdrijven die niet kunnen worden aangemerkt als de meest ernstige misdrijven, met inbegrip van misdrijven die te ruim of te vaag zijn gedefinieerd”. De VN beschouwt deze genadeloze executies als een schending van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Teheran heeft wereldwijd het grootste aantal minderjarigen ter dood veroordeeld. De AVVN heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over “de voortdurende oplegging van de doodstraf aan minderjarigen”, hetgeen in strijd is met het Verdrag inzake de rechten van het kind.

De resolutie riep ook de religieuze dictatuur in Iran op om alle politieke gevangenen, gewetensgevangenen, burgerrechtenactivisten en mensenrechtenverdedigers onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Momenteel zitten er volgens mensenrechtenexperts duizenden mensen in de Iraanse gevangenissen die worden vastgehouden vanwege hun politieke gedachten of geloof.

In november 2019, tijdens de bloedigste onderdrukking in de geschiedenis van de Islamitische Republiek, arresteerden de autoriteiten meer dan 12.000 vreedzame demonstranten, naast de moord op minstens 1500 burgers, onder wie vrouwen en kinderen. Tot nu toe moet de Iraanse rechterlijke macht agenten die dodelijk geweld hebben gebruikt tegen ongewapende demonstranten nog vervolgen. In plaats daarvan heeft de rechterlijke macht onder leiding van Ebrahim Raisi, een van de bekende daders van de massamoorden op politieke gevangenen in 1988, veel doodvonnissen uitgesproken tegen gearresteerde demonstranten.

Door middel van de 67e resolutie waarin de schendingen van de mensenrechten in Iran worden veroordeeld, heeft de AVVN ook haar bezorgdheid uitgesproken over het heersen van Covid-19 in de Iraanse gevangenissen. Uit veel rapporten blijkt dat de autoriteiten gevangenen niet de elementaire gezondheids- en hygiënische voorzieningen hebben bieden. Bronnen uit gevangenissen bevestigden ook dat tot nu toe al een aantal gevangenen is overleden aan het nieuwe coronavirus. De Gevangenisorganisatie wijst de berichten echter af en probeert met alle middelen de communicatie van gevangenen met de buitenwereld te verbreken. De inspanningen van de bewakers tonen goed de gruwelijke omstandigheden van gevangenen en de bedreigingen voor hun leven en gezondheid.