4 januari 2021 – Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap roepen op om de strijd tegen de doodstraf in Iran massaal op te voeren. De VN en de EU moeten de hun ter beschikking staande middelen gebruiken om voor wat betreft mensenrechtenkwesties druk uit te oefenen op het regime van Teheran.

De dictatuur van Teheran zet zijn wrede executiepraktijk voort. Op 31 december werd in Iran opnieuw een gevangene die als minderjarige ter dood was veroordeeld geëxecuteerd. Hiermee negeert het regime opnieuw de internationaal geldende mensenrechtenwetgeving. Dit verbiedt strikt en zonder uitzondering de toepassing van de doodstraf tegen minderjarigen.

Zowel het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind als het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – beide geratificeerd door Iran – verbieden de executie van mensen die jonger waren dan 18 toen ze het misdrijf pleegden.
In Iran zijn executies een terreurmiddel van het regime om de bevolking te onderdrukken. Het regime in Teheran houdt daarom vast aan islamitische wetten die het zelfs mogelijk maken negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen en vervolgens te executeren nadat ze meerderjarig zijn geworden.

Mohammad Hassan Rezaiee (foto), die op 31 december werd geëxecuteerd in de centrale gevangenis in de noordelijke Iraanse stad Rasht, werd op 16-jarige leeftijd gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld. Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN was de veroordeling gebaseerd op een gedwongen bekentenis met herhaalde marteling.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, veroordeelde de executie krachtig. In 2020 waren in Iran al vier jonge gevangenen geëxecuteerd die als minderjarig ter dood waren veroordeeld. Minstens 80 andere jonge gevangenen die jonger dan 18 waren toen ze het misdrijf pleegden worden vastgehouden in Iraanse dodencellen. Het regime moet de executies van minderjarigen onmiddellijk stopzetten.
Bij de executie op 31 december negeerde het regime zowel het internationaal recht als de eisen van de VN-commissaris voor de mensenrechten. In de verklaring werd met bezorgdheid opgemerkt dat tussen 19 en 26 december ten minste acht gevangenen werden geëxecuteerd in verschillende Iraanse steden. Nog eens acht gevangenen lopen acuut gevaar voor executie. meer informatie

Ook de Europese Unie heeft de executie van Mohammad Hassan Rezaiee krachtig veroordeeld. De EU is onder alle omstandigheden tegen de doodstraf en streeft naar wereldwijde afschaffing ervan. Het regime in Iran moet alle executies stoppen.
Amnesty International beschreef de executie van Mohammad Hassan Rezaiee als een afschuwelijke schending van het recht op leven. Met deze executie heeft het regime in Iran nogmaals laten zien dat het de kinderrechten en het jeugdstrafrecht blijft negeren. Iran is een van de ergste executiestaten ter wereld.

Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap roepen op om de strijd tegen de doodstraf in Iran massaal op te voeren. Mondelinge veroordelingen zouden gevolgd moeten worden door daden. Het protest mag niet beperkt blijven tot woorden. De VN en de EU zouden de hun ter beschikking staande middelen moeten gebruiken om voor wat betreft mensenrechtenkwesties druk uit te oefenen op het regime van Teheran. De internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien op de systematische repressie die tegen het Iraanse volk wordt uitgeoefend. Gezien de aanhoudende verwoestende schendingen van de mensenrechten moet Europa zijn Iran-beleid kritisch herzien en een heroverweging in gang zetten.