Leiderschap van vrouwen tijdens de opstanden van 2018 en 2019

De Iranian Women’s Society for Democracy in Iran in de Verenigde Staten hield een online forum om de wetten van het klerikale regime en de repressieve acties tegen Iraanse vrouwen aan de kaak te stellen.
De bijeenkomst, getiteld Alliantie om geweld tegen vrouwen te beëindigen, vond plaats op 10 december 2020. De conferentie werd bijgewoond door een aantal Amerikaanse academici en leden van het Congres, evenals een aantal Californische functionarissen. Deelnemers waren onder andere:
Amerikaanse Congresleden:

Judy Chu
Nanette Barragan
Scott Peters
Jimmy Panetta
Patricia Bates lid van de Senaat
Christina Garcia Congreslid van Californië
Steven Choi Congreslid van Californië
Adrin Nazarian Congreslid van Californië
Lindsey Horvath burgemeester van West Hollywood
John Lee gemeente raadslid van Los Angeles
Professor Kyndra Rotunda docent van universiteit

Een aantal landgenoten, waaronder het hoofd van de vrouwengemeenschap, mensenrechtenactivisten en vrouwenrechtenactivisten, en universiteitsprofessoren, namen ook deel aan het online forum om de misdaden van het mollahs regime tegen Iraanse mensen, vooral vrouwen aan de kaak te stellen.

Judy Chu lid van het Amerikaanse Congres van Democratische partij zei:
Repressieve regimes zoals het Iraanse regime gebruiken antifeminisme om vrouwen ervan te weerhouden hun potentieel te bereiken. Maar ik weet dat het mollahs regime het Iraanse volk niet vertegenwoordigt. De Amerikaanse regering moet altijd de brute onderdrukking van de mollahs veroordelen en de vreedzame en democratische eisen in Iran steunen. Om deze reden waardeer ik de activiteiten van vrouwelijke aanhangers van het Iraanse verzet ter bevordering van de mensenrechten en voor een vrije Iran.

Jimmy Panetta lid van het Amerikaanse Congres zei:
… we moeten de kwestie van geweld en systematische onrechtvaardigheid tegen vrouwen aanpakken, niet alleen hier maar ook in andere landen die net als Iran geweld tegen vrouwen geworteld is en vrouwen en meisjes onderdrukken. Decennialang zijn vrouwen die de strijd van vrouwen en de strijd van mensen voor vrijheid en democratie hebben geleid dat blijven doen en door hoge prijzen te betalen en veel opofferingen hebben hun leiderschap als een brandende fakkel gefunctioneerd in de landelijke opstanden van 2018 en 2019 in Iran. Maar ze worden steeds geconfronteerd met bruut geweld aan de kant van het Iraanse regime.
We weten dat repressieve regimes zoals Iran over de hele wereld geweld tegen vrouwen gebruiken om aan de macht te blijven en te voorkomen dat vrouwen aan de macht komen en de oppositie tegen het systeem stoppen. Het is niet acceptabel dat de marteling en executie van vrouwelijke vrijheidsstrijders en vrouwenrechtenactivisten tot op de dag van vandaag voortduurt. Het is aan de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap om duidelijk te maken dat dit systematische geweld tegen vrouwen niet mag en kan voortduren.

Scott Peters lid van het Amerikaanse Congres:
Het Amerikaanse congreslid Scott Peters was een van de sprekers op de conferentie, hij veroordeelde het Iraanse regime voor het schenden van vrouwenrechten en zei dat vrouwen die onder dictatoriale regimes leven, zoals de huidige machthebbers in Iran, constant het risico lopen mishandeld en gemarteld te worden. Het Iraanse regime heeft herhaaldelijk verschillende tactieken gebruikt om te voorkomen dat ze hun eisen voor democratie en mensenrechten nastreven.

Nanette Barragan lid van het Amerikaanse Congres zei:
Ik ben erg blij dat ik een van de presentatoren was van de wettelijke voorstel in het Huis van de Afgevaardigden die het staatsterrorisme van het Iraanse regime veroordeelt en de wil van het Iraanse volk voor een democratisch, seculier en niet-nucleair Iran ondersteunt.

Senator Pat Bates van Californië begroette Iraanse vrouwen die voor een vrije en democratische Iran strijden en zei:
Ik steun zondermeer de pogingen van Iraanse mensen voor democratie. Een democratisch en vredig Iran beschermt de rechten van vrouwen en meisjes. Hij zei dat niemand mag gediscrimineerd worden op grond van geslacht, ras, cultuur, geloof, maatschappelijke of economische positie en lichamelijke handicap.

Professor Kyndra, docent rechten zei in video conference:
Nu we aandacht besteden aan de druk op vrouwen in de wereld, moeten we de dappere mannen en vrouwen waarderen die opkomen voor de rechten van individuen en vrijheid en die verzet leveren in de ergste gebieden van extreme onderdrukking in de wereld.
Het Iraanse regime heeft vooral de afgelopen twee jaar veel druk uitgeoefend op vrijheidsstrijders en hen veroordeeld tot gevangenisstraf, hoge boetes en processen zonder advocaat.
Vandaag gedenken we vooral die helden die hun leven riskeerden om een betere toekomst voor anderen op te bouwen.