25 januari 2021 – SMV roept de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, de Mensenrechtenraad en alle mensenrechtenverdedigers, evenals de Europese Unie en haar lidstaten op om de gruwelijke executie van Mehdi Ali Hosseini te veroordelen en onmiddellijke actie om de levens van gevangenen in de dodencel te redden. De zaak van flagrante en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran moet worden verwezen naar de VN-Veiligheidsraad, en de leiders van dit regime moeten voor de rechter worden gebracht voor vier decennia van misdaden tegen de menselijkheid.

Internationale oproep tot onmiddellijke actie om de levens van gevangenen in de dodencel te redden. Ondanks wijdverspreide nationale en internationale protesten en oproepen, heeft het religieuze fascisme dat over Iran regeert vanmorgen, maandag 25 januari 2021, in de Dezful-gevangenis een andere Iraanse worstelaar, Mehdi Ali Hosseini uit Andimeshk, geëxecuteerd.

Hosseini, 30, die sinds 2015 gevangen zit, is de tweede Iraanse worstelaar die de afgelopen maanden door het klerikale regime werd geëxecuteerd. Eerder werd de nationale held, Navid Afkari, op 12 september 2020 geëxecuteerd wegens deelname aan de protesten van augustus 2018 in Shiraz, ondanks de wereldwijde protesten om zijn executie te voorkomen.

Een andere gevangene in Qom, Mohammad Shakouri, en een soennitische geestelijke, Abdul Sattar Anshini in de Zahedan-gevangenis, werden respectievelijk op 23 en 21 januari geëxecuteerd. In de afgelopen Iraanse kalendermaand van 21 december 2020 tot 19 januari 2021 werden in Iran nog minstens 33 andere executies uitgevoerd.

Het klerikale regime kan zelfs niet één dag overleven zonder executie, marteling en onderdrukking bij zijn poging om een terreurbewind te creëren teneinde een escalatie van de volksopstand te voorkomen, aangezien het wordt overspoeld door onoplosbare interne en externe crises.