Stop geweld tegen vrouwen!
Oproep voor solidariteit met vrouwen in Iran

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2021 roepen we op tot solidariteit met de vrouwen die in Iran gevangen zitten vanwege hun inzet voor mensenrechten en gelijkheid.
Het regime van Teheran gebruikt extreem geweld tegen de vrouwen die in opstand komen tegen de onderdrukking. Steeds weer worden vrouwen gearresteerd, mishandeld en gemarteld vanwege hun deelname aan burgerprotesten tegen de dictatuur. Velen van hen werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en zweepslagen omdat ze “de staatsveiligheid in gevaar zouden brengen”.
Alle initiatieven die opkomen voor vrouwenrechten worden strafbaar gesteld door de rechterlijke macht van het regime. Talloze vrouwenrechtenactivisten, waaronder advocaten, journalisten en studenten, zitten gevangen omdat ze opkomen voor vrouwenrechten. De gevangenen wordt systematisch het contact met hun families en advocaten ontzegd, evenals de toegang tot medische zorg.
Hier zijn voorbeelden:

Atena Daemi

De 32-jarige mensenrechtenactiviste Atena Daemi zit sinds november 2016 vast in de Evin-gevangenis van Teheran wegens haar campagne tegen de doodstraf en voor de rechten en bescherming van kinderen en jongeren in Iran. Ze publiceerde informatie over mensenrechtenschendingen in Iran en protesteerde op internet tegen de executies van politieke gevangenen.
Omdat Atena Daemi zich aan haar overtuigingen houdt en zich ook uitspreekt tegen mensenrechtenschendingen in de gevangenis, wordt ze herhaaldelijk gestraft met nieuwe onrechtvaardige uitspraken en verlengde detentie.

Saba Kord Afshari en haar moeder Raheleh Ahmadi

Saba Kord Afshari en haar moeder Raheleh Ahmadi zijn vrouwenrechtenactivisten en voeren met name campagne tegen de verplichting om een sluier te dragen. Om deze reden werden beiden veroordeeld tot gevangenisstraffen en werden ze tot begin december 2020 samen vastgehouden in de Evin-gevangenis van Teheran.
In december werd Saba Kord Afshari met geweld overgebracht naar de vrouwengevangenis Gharchak in de voorstad Varamin in Teheran, die berucht is vanwege gewelddadige aanvallen op politieke gevangenen. Haar moeder, die nog steeds wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis, liep vervolgens een zenuwinzinking op. Haar gezondheid is sindsdien verslechterd en permanente verlamming is te vrezen.

Hoda Amid, advocaat en vrouwenrechtenactiviste en Najmeh Vahedi, socioloog en vrouwenrechtenactivist

Hoda Amid en Najmeh Vahedi

De advocate Hoda Amid heeft talloze vrouwen verdedigd in echtscheidingsrechtbanken en heeft documenten geschreven over de juridische discriminatie van vrouwen in Iran. De socioloog Najmeh Vahedi houdt zich onder meer bezig met discriminatie van Iraanse vrouwen in het arbeidsrecht en heeft hierover workshops en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. In februari 2021 werden de twee vrouwenrechtenactivisten veroordeeld tot in totaal 15 jaar gevangenisstraf wegens hun inzet voor gelijke rechten.

Vrouwen in Iran: moedig tegen onrecht en onderdrukking
Verzet van vrouwen tegen de islamistische dictatuur

Sinds de islamistische dictatuur in Iran aan de macht kwam, zijn vrouwen herhaaldelijk in opstand gekomen tegen onrecht en onderdrukking. Het verzet van vrouwen tegen de dictatuur is ononderbroken.

Dit komt vooral tot uiting in de protestbeweging voor vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, die in heel Iran steeds actiever en sterker wordt. Bij al deze protesten lopen vrouwen moedig voorop, ondanks het meest brute geweld van troepen van het regime dat op hen wacht.

De demonstrerende vrouwen zien de dreigementen en aanvallen van de troepen van het regime met grote moed tegemoet. Ze zijn op de hoogte van het risico, omdat de machthebbers verschillende keren hebben laten zien dat ze bereid zijn het verzet tegen het regime met meedogenloze wreedheid neer te slaan.


Het regime oefent gewelddadige onderdrukking uit in heel Iran om verdere burgerprotesten te voorkomen. Toen honderdduizenden mensen in november 2019 in meer dan 190 Iraanse steden demonstreerden tegen de dictatuur, schoten troepen van het regime scherpe munitie af op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er meer dan 1.500 demonstranten gedood, waaronder veel vrouwen en kinderen.

Onder de demonstranten die in november 2019 door troepen van het regime werden vermoord waren veel vrouwen.

Sterke vrouwen voor mensenrechten

Vrouwen spelen een leidende rol in de mensenrechtenbeweging in Iran. Ze combineren deze toewijding met hun strijd voor gelijkheid en tegen de vrouwenhaterswetten van de islamisten.

Een van deze sterke vrouwen is de bekende mensenrechtenverdediger Golrokh Ebrahimi-Iraee (foto). De 39-jarige auteur pleit voor de rechten van vrouwen en kinderen en voert campagne tegen de doodstraf. Puur vanwege haar mensenrechtenwerk is zij al meerdere keren illegaal vastgehouden.
Sinds eind januari 2021 zit ze in de gevangenis in de noordelijke Iraanse stad Amol, ver weg van haar familie, die in Teheran woont. Haar gedwongen overplaatsing naar Noord-Iran was een extra straf omdat ze herhaaldelijk protesteerde tegen mensenrechtenschendingen met open brieven vanuit de gevangenis.

In een van haar brieven schrijft Golrokh Ebrahimi-Iraee:
“We zullen onze strijd voor vrijheid nooit opgeven.
We worden al meer dan 100 jaar onderdrukt door dictaturen.
De weg is rotsachtig en zwaar, en we moeten er alles voor geven.
Maar één ding is zeker: uiteindelijk zullen we onze vrijheid en onze rechten afdwingen.
De dag waarop we zo verlangend wachten, is niet ver.“

Moedig protest tegen de verplichte sluier

De protesten van vrouwen tegen de verplichting om de hoofddoek te dragen in Iran nemen toe. De vrouwen lopen het risico het doelwit te worden van de politie en paramilitaire milities en het slachtoffer te worden van pesterijen, geweld en gevangenisstraf.

Verschillende vrouwen die zijn gearresteerd vanwege hun vreedzame protesten tegen de verplichte sluier zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens vermeend “onfatsoenlijk gedrag in het openbaar, verstoring van de openbare orde en aanmoediging van immoraliteit en prostitutie”.

In Iran is het een wettelijke vereiste dat alle vrouwen en meisjes van negen jaar en ouder in het openbaar een hoofddoek en lange, losse kleding moeten dragen om hun haar en lichaamscontouren te verbergen. Volgens het internationaal recht schendt de verplichting om een hoofddoek te dragen een aantal fundamentele mensenrechten. Het discrimineert vrouwen en meisjes voor wie deze wet is opgesteld. Dergelijke dwang schendt ook het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, geweten en religie, evenals de privacy van vrouwen en meisjes.

Onder het regime van Teheran wordt de dwang om het haar van vrouwen en meisjes te bedekken op gewelddadige en vernederende wijze afgedwongen met willekeurige arrestaties en straffen. Hiermee schendt het regime de waardigheid van vrouwen en meisjes. De gewelddadige handhaving van de verplichte sluier is een vorm van wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing die volgens het internationaal recht fundamenteel verboden is. Waar dergelijke daden mentale of fysieke schade, lijden en pijn veroorzaken, komen ze neer op marteling.

Vrouwen in Iran: slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, religieus fanatisme en geweld

De vrouwen in Iran zijn het slachtoffer van de mensenrechtenschendingen die het regime pleegt tegen de hele bevolking. Bovendien zijn ze het slachtoffer van systematische discriminatie op alle gebieden van het leven door middel van islamitische wetten, wat leidt tot dagelijkse onderdrukking en geweld tegen vrouwen.
Het aantal executies van vrouwen in Iran neemt toe. Daar werden meer dan 100 vrouwen geëxecuteerd onder president van het regime Rouhani. Talloze ter dood veroordeelde vrouwen worden met executie bedreigd. Marteling en seksueel geweld zijn gemeengoed in Iraanse gevangenissen.

Misogynistische discriminatie

Vrouwen en meisjes worden getroffen door alle hardheid van de diep vrouwonvriendelijke wetten in Iran. Volgens de wet hebben ze niet dezelfde rechten als mannen en worden ze niet gelijk behandeld in de rechtbank, vooral niet bij echtscheiding, op de arbeidsmarkt, in erfrechtzaken, in termen van politieke ambt en bij de toepassing van het strafrecht. Meisjes zijn strafrechtelijk verantwoordelijk vanaf negen jaar, jongens pas vanaf vijftien.
Islamitische wetten in Iran moedigen geweld tegen vrouwen en meisjes aan. Vroege en gedwongen huwelijken van minderjarige meisjes nemen toe. Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden gemarginaliseerd en onder druk gezet om zich te ‘verzoenen’ met de daders en gewelddadige relaties niet te beëindigen.

Stop mensenrechtenschendingen en geweld tegen vrouwen!
Vrouwenrechtenactivisten in Iran hebben bescherming en hulp nodig

De vrouwen die in Iran worden vervolgd omdat ze zich verzetten tegen onderdrukking en de rechten van vrouwen verdedigen, hebben de bescherming en steun van de internationale gemeenschap nodig. De wereldgemeenschap moet hard werken om de gevangenen vrij te krijgen die vastzitten vanwege hun pleidooi voor vrouwenrechten. Aanhoudende wereldwijde aandacht en sterke publieke druk zijn nodig om de vervolging van vrouwenrechtenactivisten in Iran te stoppen.

Parijs: Iraanse vrouwen in ballingschap demonstreren voor vrijheid en mensenrechten in Iran