Hij was de belichaming van een barmhartige met verantwoordelijkheid voor de SMV en een groot verdediger van de mensenrechten in Iran.

Onze lieve Wim is op zondagavond 28 februari na een periode van ernstige ziekte overleden.
Bij zijn begrafenis in Rijswijk heeft een groep SMV-ers met zijn geliefde familie hem zaterdag 6 maart begeleid op een eeuwige reis, terwijl onze tranen bleven stromen en het missen van hem ongelooflijk was, en zijn hoge karakter ons hart had veroverd.
Bijna drie decennia lang was Wim onze beste vriend, een groot en toegewijd supporter.

Als waardevol geleerde was hij altijd een vertegenwoordiger, een woordvoerder en een getuige van een generatie waarover weinig is geschreven over haar lijden en verzet, dus ging hij een lange weg en verrichtte hij diep onderzoek om de waarheid te bereiken en het resultaat was dat hij zo’n geloof en overtuiging bereikte dat hij zijn ervaringen met iedereen kon delen. En zijn diep geloof was onze grootste troef.

Niet alle nieuwe vrienden van SMV hoefden dezelfde weg af te leggen als hij in 30 jaar, hij maakte het pad gemakkelijk voor anderen met een evolutieproces in zichzelf en door de waarheid en zijn waarnemingen te verdedigen. Voor al de mensen die op het juiste spoor willen komen en willen helpen met de beste projecten waren zijn mooiste pleidooien en persoonlijke ervaringen een antropologische les en hij verzadigde zijn publiek.

Vertrouwen kan nooit gewonnen worden door een zin of een citaat. Voor grote idealen en voor zeer goede daden won Wim het vertrouwen van hen die niets voor zichzelf willen maar alles willen geven aan de behoeftigen. Zijn diepe visie eindigde, ondanks alles in twijfel te trekken, met onwrikbare zekerheid en geloof.

Daarom was hij in de afgelopen jaren van een welwillende supporter een van onze multi-inzetbare medewerkers geworden, wat heel mooi en prijzenswaardig is.

We hebben zijn fysieke aanwezigheid niet meer bij ons, dit is erg moeilijk voor ons. Maar we voelen de energie en de waarden van deze grote man in ieder van ons. Hij is aanwezig in onze harten en gewetens en in onze dagelijkse activiteiten. Wij vermenigvuldigen zijn mededogen en vrijgevigheid steeds meer in onszelf en wij zijn trots op hem.
Vrede zij met hem op de dag dat hij geboren werd,

Gegroet hij die de mensenrechten in Iran tot de laatste dag is blijven steunen,
Vrede zij met hem, die een teken van zegen, liefde en genegenheid was voor ons en voor onze beweging!

Voetnoot

Wims persoonlijke observaties en interviews:

 • Wim ontmoette persoonlijk ongeveer 75 vrijgelaten politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten en volgde persoonlijk hun observaties en notities.
 • Wim gaf in december 2018 leiding aan de SMV-delegatie in het Europees Parlement.
 • Ontmoetingen en interviews met vrijgelaten politieke gevangenen,
  Ontmoeting met de heer Mostafa Nader, een politieke gevangene die tien jaar in eenzame opsluiting in de kerkers van het regime heeft doorgebracht
  Ontmoeting met de heer Sadegh Sistani, een gevangene en mensenrechtenactivist die tien jaar lang voortdurend werd gemarteld in de gevangenissen van het regime
  Ontmoeting en interview met mw. Shabnam Madadzadeh, een studente, vrijgelaten politieke gevangene en mensenrechtenactiviste
  Ontmoeting en interview met dhr. Farzad Madadzadeh, vrijgelaten politieke gevangene en mensenrechtenactivist, Iraans Nieuwjaar Nowroez 2017, Den Haag
  Ontmoeting en interview met de families van het bloedbad van 1988 – dhr. Yahya Shojaee, vader van vier slachtoffers van het bloedbad van 1988
 • Ontmoeting met de moeders van de martelaren van de Iraanse opstand – Den Haag, november 2010
 • Hij bezocht ook zeven keer de huisvesting van vluchtelingen in het kader van het Vierde Verdrag van Genève. Hij bezocht artsen, bejaarde moeders en families van martelaren

Internationale ontmoetingen:

 • Ontmoeting met de dochter van bisschop Desmond Tutu tijdens de bijeenkomst van de organisatie in Den Haag in 2012: Gesprek met haar over de afslachting van Iraanse vluchtelingen in 2010 door de heersende religieuze dictatuur van Iran
 • Ontmoeting met de heer Elie Wiesel op 27 april 2011 – internationale conferentie in Parijs met een oproep aan de VN om vluchtelingen in Irak te beschermen in het kader van de 4e Conventie van Genève
 • Ontmoeting met mevrouw Ingrid Betancourt tijdens de bijeenkomst van de organisatie in 2012 in Den Haag: Gesprek met haar en ontmoeting met jongeren die gewond raakten tijdens het bloedbad van het Iraanse regime en in die periode werden behandeld
 • Ontmoeting met de heer Stango van het Comité “Raak Kaïn niet aan”, in 2013 in Den Haag: Gesprek met hem over de taken van het Mensenrechtencomité en overleg over toekomstige taken van de NGO “Raak Kaïn niet aan” bij de Verenigde Naties
 • Ontmoeting met Dr. Taher Boumedra – Speciaal Vertegenwoordiger van UNAMI voor de Mensenrechten tijdens de vergadering van de organisatie in februari 2013
 • Ontmoeting met bisschop Gaillot, Parijs 2014: Interview en ontmoeting in Parijs op de bijeenkomst van de Dag van de Politieke Gevangenen in Iran
 • Ontmoeting met mevrouw Kerry Kennedy, Parijs 2015, bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de politieke gevangenen en de mensenrechtenactivisten in Iran
 • Ontmoeting met de voormalige minister van Mensenrechten in Frankrijk – mevrouw Rama Yad, Parijs, Internationale Vrouwendag 8 maart 2015
 • Ontmoeting met professor Jean Ziegler, lid van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad, Genève 2015, over het “Project voor gerechtigheid inzake de massamoorden in 1988”
 • Ontmoeting met professor Alfred de Zayas, voormalig VN-deskundige voor de bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde, Genève 2015, over het “Project voor gerechtigheid inzake de massamoorden in 1988”
 • Ontmoeting met mevrouw Kirsty Brimelow, QC , een internationale mensenrechtenadvocaat, in Parijs, over het “Project voor gerechtigheid inzake de massamoorden in 1988”
 • Ontmoeting met mevrouw Dominique Attias, voormalig plaatsvervangend voorzitter van het Advocatengilde in Parijs, maart 2018
 • Iraanse mensenrechtententoonstelling en nieuwjaar 2017, Den Haag, ontmoeting met de heer Struan Stevenson, coördinator van de Campagne voor Verandering in Iran en voormalig lid van het Europees Parlement
 • Ontmoeting met de dochter van Nelson Mandela, Parijs 2018: Ontmoeting en interview met haar tijdens de bijeenkomst van de Internationale Dag tegen Geweld
 • Ontmoeting met de heer Ad Melkert, voormalig vertegenwoordiger van de VN in Irak, Parijs juni 2018

Korte biografie van Wim de Boer, overleden op 28 februari 2021

(ontleend aan zijn profiel op LinkedIn)


Wim De Boer

Senior Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Wim was betrokken bij het project Systeembiologie van kanker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Twee van zijn computerprogramma’s, over clustering en over tweedimensionale uitlijning, zijn vrij beschikbaar op de website van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de Vrije Universiteit Amsterdam:
http://www.falw.vu/~microb/mcf/research/GS4/index.html en http://www.falw.vu/~microb/mcf/research/GS4/index_Curfit2d.html.

Recente publicaties: J. Pathology 2008, J. Chromatography A 2014.

Zijn loopbaan

 • Senior Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  2000 – 2021
  Vrijwillig onderzoeker na zijn carrière bij Oliemaatschappij Shell. Nu actief op het gebied van Bio-informatica: data-analyse in genomica (onderzoek op het gebied van genen) en proteomica (onderzoek op het gebied van eiwitten) bij het medisch centrum van de Vrije Universiteit en Systeembiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Aard- en Levenswetenschappen.
 • Hoofdonderzoeker bij Shell
  1980 – 1999
  Projectleider Algemeen Onderzoek (NL)
  Groepsleider Onderzoek Brand- en Explosiegevaar (UK)
  Sectiehoofd Facilitaire Techniek (NL).

Opleiding

Universiteit van Amsterdam
Doctor Theoretische Natuurkunde
Drs. cum laude.
1968 – 1980

Activiteiten en verenigingen:

Tennis
Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor biologie en microbiologie.

Ervaring als vrijwilliger

Voorzitter VvE Rijswijk
Ruim 15 jaar was Wim voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het flatgebouw waarin hij woonde, een gebouw met 24 appartementen.

Voorzitter Aladin Comité SMV
Naast jarenlang donateur en adviseur was Wim sinds najaar 2014 ook voorzitter van het Aladin Comité, het aanbevelingscomité van de SMV.